1919 m. sausio 3 d. šaltą žiemos naktį, kapituliuojant vokiečiams ir iš rytų artėjant Raudonajai bolševikų armijai Užupio gatvėje šalia namo Nr. 5 sargybą eina savanoris Antanas Vivulskis. Vedamas patriotinių nuostatų jis paliko savo didžiausią gyvenimo darbą – Švč.Jėzaus Širdies bažnyčios statybą, į kurią buvo įsijautęs visa esybę, ir stojo savanoriu į vietinės savigynos būrį ginti Vilniaus. Tą naktį A.Vivulskis tarsi šv.Martynas, kitam sušalusiam savanoriui atidavė savo milinę (tėvo F.Swiateko liudijimas). Tai padaręs, stipriai persišaldė ir po kelių dienų 1919 m.sausio 10 d. mirė nuo ūmaus plaučių uždegimo.

Antanas Vivulskis (1877-1919) visu pirma yra žinomas kaip vienas iškiliausių lietuvių architekų bei skulptorių, kūrusių XX am. pradžioje.

Žymiausi jo darbai: Trijų Kryžių paminklas ant Plikojo kalno Vilniuje, 1916m.; Šiluvos koplyčia, Raseinių rajonas. 1903m. projektas); T.Kosciuškos paminklinė lenta Šv.Jonų bažnyčioje Vilniuje, 1917m.; skulptūrinė kompozicija-paminklas Žalgirio mūšio 500-tosioms metinėms Krokuvoje, 1910m.; Švč.Jezaus Širdies bažnyčia Vilniuje, 1907m.- projektas, 1913-1915m., 1937-1939m.- statyba nebaigta dėl netikėtos A.Vivulskio mirties ir lėšų stygiaus, vėliau sovietų perstatyta į Statybininkų rūmus.

Kūrybai A.Vivulskis buvo be galo atsidavęs, net suvokė ją kaip pasauliečių apaštalavimą. Tačiau ne mažiau svarbu prisiminti šios iškilios asmenybės bekompromises patriotines nuostatas bei charakterio bruožus, dėl kurių A.Vivulskis buvo pelnęs visuomenės pasitikėjimą dar būdamas gyvas. Šias nuostatas, visišką atsidavimą iliustruoja ir aukščiau aprašytos A.Vivulskio mirties aplinkybės.

Užupio bendruomenės ir remėjų pastangomis šiuo projektu siekiama A.Vivulskio paskutinės sargybos vietoje orginaliai įamžinti atmintį apie A.Vivulskį ir jo čia atliktą žmogiškumo, patriotiškumo, atsidavimo aktą – Vilniaus sargyba ir apsiausto (milinės) atidavimą kitam sušalusiam žmogui, kareiviui-savanoriui.

2019 sausio 10 dieną bus atidengta skulptūra, pasiaukojančio veiksmo, sargybos simbolis – kareiviška milinė, pakabinta ties Užupio g. 5. namu.