„Nuolat stebėdami vandens telkinių būklę, neseniai užfiksavome intensyvaus vandens žydėjimo reiškinį Masčio ežere ir vienoje jo pakrantėje suskaičiavome net 31 nuotekų vamzdį. Įtariame, jog iš 8–10 ten esančių vamzdžių galimai teka buitinės nuotekos.

Apie šiuos nuotekų išleistuvus iki šiol mums nebuvo žinoma, tad reaguodami į tai, kreipiamės į Aplinkos apsaugos departamentą bei Telšių rajono savivaldybę, su prašymu nustatyti šių išleistuvų teisėtumą, identifikuoti, kokio tipo nuotekos jomis išleidžiamos bei kas tai vykdo.“

Mūsų žiniomis, Masčio ežeras jau kelis kartus buvo valytas, tačiau vandens kokybės problemos nesibaigė. Viena iš galimų to priežasčių – iki šiol vykdoma ežero tarša nuotekomis. Mes visada laikėmės nuomonės, jog vandens kokybės gerinimo priemonės ežero viduje nėra prasmingos, jeigu nenutraukta jo tarša iš baseino“, – rašoma Aplinkos apsaugos agentūros įraše.

Toliau pranešime cituojamas „kolega iš Hidrografinio tinklo skyriaus Mindaugas Gudas“:

„Ežerai yra jautrios ekosistemos, į juos patekę teršalai linkę kauptis. Jei nenorime, jog jie anksčiau laiko užaktų, užaugtų, uždumblėtų – turime užtikrinti, kad į juos nepatektų jokia tiesioginė tarša – nei dėl nuotekų išleidimo, nei žemės ūkio ar kitos taršios veiklos prie pat ežerų pakrančių. Nes atkurti stipriai užteršto ežero būklę yra labai sunku“, - teigia mūsų kolega iš Hidrografinio tinklo skyriaus Mindaugas Gudas.

Agentūra išreiškia lūkestį, jog bus skubiai imtasi atitinkamų veiksmų, kurie užtikrins gerą Masčio ežero vandens kokybę ir teigia esantys pasirengę bendradarbiauti bei konsultuoti, sprendžiant probleminių vandens telkinių klausimus.