Spalio 22d. Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu su Lygumų žemės ūkio bendrove įžuvino Pakruojo rajono Bitaičių tvenkinį. Į tvenkinį buvo paleisti 356 karpiai ir 534 karosai.

Taip pat pagal Žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos priemonių planą buvo įžuvinti Pakruojo ir Dvariukų tvenkiniai. Spalio 23 d. tvenkinių žuvų ištekliai pagausėjo 3 768 sterkais (2 728 sterkai paleisti į Dvariukų tvenkinį ir 1040 sterkų į Pakruojo tvenkinį).

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad pranešimus apie numatomus vandens telkinių įžuvinimus Departamentui asmenys gali teikti per elektroninę įžuvinimo pranešimo formą.

Dokumentus, patvirtinančius žuvų įveisimo faktą (t. y. žuvų įveisimo aktą, įsakymą dėl veterinarinio patvirtinimo / deklaraciją dėl žuvų ligų, žuvivaisos medžiagos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, važtaraštį arba veterinarijos sertifikatą), asmenims, įveisusiems žuvis valstybiniuose vandens telkiniuose, reikia pateikti per 10 darbo dienų nuo įžuvinimo datos elektroniniu paštu izuvinimas@aad.am.lt.

Apie planuojamus įžuvinimus vandens telkiniuose rasite čia.