Gyventojai raginami išsakyti savo pastabas

Planuojama, kad Radviliškio mieste, Šeduvoje ir Baisogaloje bus suprojektuota ir įrengta 71 stacionarioji antžeminė atliekų surinkimo konteinerių aikštelė. Šiuo metu aktyviai vyksta projektavimo procesas. Su planuojamomis aikštelių vietomis galite susipažinti internete adresu www.radviliskis.lt skyrelyje Savivaldybės GIS žemėlapiai.

Šiame žemėlapyje esanti informacija nuolat keičiama dėl projektavimo procese iškylančių klausimų. Jei, susipažinę su žemėlapyje esančia informacija, turite pastabų dėl būsimos aikštelių vietos, kreipkitės į statytoją VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą (el. paštu info@sratc.lt), projekto rengėją įmonę „Conlista“ (Lebedžio g. 1-1003, Vilnius, el. p. info@conlista.lt, tel. +370 675 74 575), projekto vadovą Aurimą Dališankį (el. paštu aurimas.dalisanskis@gmail.com, tel. +370 647 32 208).

Aptartas Šeduvos ir Baisogalos atliekų priėmimo punktų rekonstrukcijos klausimas

Kitame pasitarime aptartas Šeduvos ir Baisogalos atliekų priėmimo punktų (APP) rekonstrukcijos klausimas. Svarstytos galimybės išplėsti minėtus punktus į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles arba perkelti jas į kitą vietą. Šiuo metu tikslinami darbų finansavimo šaltiniai, nuo to priklausys, koks modelis – išplėtimo ar perkėlimo – bus pasirinktas.

Sprendžiant šį klausimą, susitikta ir su Baisogalos ir Šeduvos miesto seniūnais ir seniūnaičiais, bendruomenių atstovais. Jei turite pasiūlymų, pastabų dėl būsimos aikštelių Šeduvoje ir Baisogaloje vietos, kreipkitės į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą Vytautą Varanavičių (307 kab. Aušros a. 10, Radviliškyje, el. pašto adresas vytautas.varanavicius@radviliskis.lt, tel. (8 422) 69 014).