Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės – Vytauto g. 28, Šeduva, Radviliškio r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.6. transporto paskirties pastatai – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai).

Statinių tipas – projektuojama autobusų stotis.

Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma.

Foto: Radviliškio naujienos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ų), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – UAB „Rusnė“, tel. nr. +370 37 320 365, el. p. rusne@rusne.lt.

Projektinius pasiūlymus parengusi statinio architektė (autorė) – Rūta Šimkuvienė, el. p. ruta.r@rusne.lt.

Statytojas – Šeduvos miesto seniūnija, Laisvės a. 6, Šeduva, LT-82227 Radviliškio r. sav., el. p. seduva@radviliskis.lt, tel. +370 422 56 133.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti internete, skyrelyje „Teritorijų planavimas ir statyba“. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas, arba el. paštu rusne@rusne.lt.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2020 m. birželio 16 d. 17.00 val. Šeduvos miesto seniūnijoje, Laisvės a. 6, Šeduva, LT-82227 Radviliškio r. sav. Karantino laikotarpiu nuoroda prisijungimui į tiesioginę viešo svarstymo vaizdo transliaciją – čia.