Išsiaiškinta, kad yra pavogtos Kultūros vertybių registre registruoto nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – koplytėlės prie medžio su ornamentuotu kryželiu ir Nukryžiuotojo skulptūrine grupe (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13453) skulptūros. Koplytėlė prie medžio datuotina XX a. pradžia (medis, polichromija, kalta geležis), rašome KPD tinklalapyje.

Apie dingusias skulptūras informuota policija.

Šiemet tai jau ne pirma vagystė iš koplytėlių. Prieš tai buvo pranešta apie nukentėjusias koplytėles Šilalės bei Plungės rajonuose.