Karantino metu, kuris galioja iki balandžio 27 dienos, eiti į bažnyčias ir dalyvauti šv. Mišiose negalima, bet, pasirodo, galima atvažiuoti.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas pulkininkas leitenantas, lakūnas dr. Virginijus Veilentas.

Šv. Mišios iš automobilio

Tokį kvietimą atvažiuoti ir dalyvauti šv. Mišiose iš automobilio pateikė Panevėžio rajone esančio Bistrampolio dvaro kolektyvas ir idėjos sumanytojas kunigas dr. Rimantas Gudelis.

„Vilniuje žmonės kviečiami į DRIVE-IN kino seansus – filmą stebėti galima tik iš automobilio, o mes pakvietėme sudalyvauti šv. Mišių aukojame Bistrampolio dvaro aerodrome, neišlipus iš automobilių. Labai svarbus dalykas – žmonių sveikata ir saugumas“, – pasakojo apie gimusią idėją kunigas ir tęsė:

„Žmogus – socialinė būtybė, o karantinas daugelį dalykų apribojo. Visiems trūksta socialinio veiksmo, o tokios šv. Mišios ir yra socialinis veiksmas. Mišių proceso metu rinkome aukas, skirtas medikams. Be to, aukojimo metu buvo parodytas kryžius – Kristaus kančia, kuris buvo surastas 1969 metais Šimonių girioje, partizanų žieminėje. Radinys buvo padovanotas, kaip relikvija, Bistrampolio dvarui.“

Foto: Rimvydas Ančerevičius

Aukojo kunigas lakūnas

Karinių oro pajėgų kapelionas kunigas dr. V. Veilentas pasidžiaugė, kad galėjo aukoti šv. Mišias Bistrampolio aerodrome.

„Pats sumanymas – kunigo R. Gudelio nuopelnas. Esu tik vykdytojas, o aukoti pakvietė, nes esu Karinių oro pajėgų kapelionato kapelionas bei lakūnas. Aerodromas – kaip tik ta vieta, kuri tinkama aukoti šv. Mišias. Tai tokia vieta, iš kurios kylama į dangų. Antra vertus, jeigu galima iš automobilio žiūrėti kino filmą, tai galima tokiu būdu dalyvauti ir šv. Mišiose“, – pateikė savo nuomonę kapelionas V. Veilentas.

Foto: Rimvydas Ančerevičius

Pritarė sumanymui

Pakalbinta šv. Mišiose dalyvavusi jaunų žmonių pora Jovita ir Gintaras vienbalsiai sakė, kad tai – puikus sumanymas.

„Esame Bistrampolio dvaro festivalių gerbėjai ir dažnai lankydavomės čia rengtuose koncertuose. Kai sužinojome, kad bus tokios Mišios, be jokių abejonių nusprendėme dalyvauti. Neapsirikome ir labai džiaugiamės, kad atvažiavome. Tai buvo ir atrakcija, ir dvasinis dalykas“, – teigė jaunieji panevėžiečiai.