Trisdešimt požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių planuojama pastatyti 2018-2019 metais.

Europos sąjungos lėšomis finansuojamas projektas vykdomas siekiant plėsti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą, sudaryti geresnes sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas, mažinti kurorto vizualinę taršą. Aikštelėse numatyta įrengti 5 m3 talpos mišrių komunalinių atliekų konteinerius, konteinerius plastikui, popieriui, 3 m3 talpos – stiklo atliekoms.

Konteineriai bus įrengti įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“.

Parengta pagal Neringos miesto savivaldybės informaciją