Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPP) nurodytos trys sutartys tarp Kauno savivaldybės ir UAB „Lagna“, dėl paplūdimių paruošimo, tvarkymo ir gelbėjimo tarnybos budėjimo paslaugų.

Savivaldybė sudarė sutartį, dėl Lampėdžių paplūdimio ir jo maudyklos paruošimo, priežiūros, tvarkymo ir gelbėjimo tarnybos budėjimo paslaugų pirkimo, kuri atsiejo 90 tūkst.

Taip pat sudarytos dar dvi sutartys dėl Kauno marių 1-ojo ir 2-ojo paplūdimių ir jų maudyklų paruošimo, priežiūros, tvarkymo ir gelbėjimo tarnybos budėjimo paslaugų pirkimo, kiekvienos sutarties kaina taip pat po 90 tūkst. eurų.

Tiekėjas turės užtikrinti, jog maudymosi sezono metu, kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir ne darbo dienas) paplūdimo lankymo valandomis nuo 10 iki 20 val. paplūdimyje dirbs iš ne mažiau kaip 2-jų gelbėtojų sudaryta gelbėjimo tarnyba, užtikrinanti besimaudančių žmonių saugumą.

Pagal sutartį tiekėjas įsipareigos į paplūdimį atvežti persirengimo kabinas, išvalyti iš paplūdimio maudyklos dugno šiukšles, sutvarkyti paplūdimio teritoriją, plūdurais pažymėti vietas maudytis vaikams ir suaugusiems.

Taip pat išpurenti viršutinį paplūdimio smėlio sluoksnį, pažymėti dugno duobes, paplūdimio teritoriją suskirstyti į atskiras funkcines zonas (poilsio, maudymosi ir fizinio aktyvumo), pastatyti konteinerius rūšiuotoms ir nerūšiuotoms atliekoms.

Taip pat kontroliuoti ir užtikrinti, jog į paplūdimį nebūtų vedami gyvūnai.

Kainos išaugo

Lyginant su praeitomis sutartimis, kainos už paplūdimių tvarkymą išaugo beveik dvigubai. Pavyzdžiui, 2020 metais sudaryta sutartis tarp Kauno savivaldybės ir UAB „Jusra“ Kauno atsiejo po 52 tūkst. eurų, už Kauno marių 1-ojo ir 2-ojo paplūdimių ir maudyklų paruošimo, priežiūros, tvarkymo ir gelbėjimo tarnybos budėjimo paslaugas. Už Lampėdžių paplūdimio ir maudyklą – 56 tūkst. eurų.