„Įvertinus mūro struktūrą bei datavus šalia rastus archeologinius radinius – koklio fragmentą, puodynės šukes, stikliuko gėrimui gerti šukę, grindų plytelę, čerpių šukes - darome prielaidą, kad tai gali būti XVII a. antros pusės pastato rūsiai. Labai tikėtina, kad šioje vietoje stovėjo vienas iš Kauno užmiesčio dvarų“, - sakė KPD Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas.

Paveldosaugininkai susisiekė su statybas šiame sklype vykdančios bendrovės direktoriumi ir pareikalavo, kad šalia atkastų rūsio fragmentų 15 dienų nebūtų vykdomi žemės paviršiaus judinimo darbai. Per šį laiką šią vietą apžiūrės Kultūros paveldo centro archeologai. Pagal jų išvadas bus priimtas sprendimas dėl naujai atrasto archeologinio objekto įtraukimo į Kultūros vertybių registrą.

Foto: KPD

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Šiuo atveju kasimo darbus vykdę asmenys apie aptiktus rūsio fragmentus nepranešė. Tikėtina, kad jie neįvertino, jog mūro fragmentai yra tokie seni, o žemėse buvusių archeologinių radinių nepastebėjo. Žemalės gatvė nėra kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijoje, o ir žinių apie šioje vietoje esantį archeologinio pobūdžio kultūros paveldo objektą iki šiol nebuvo.

Foto: KPD

„Aptikus radinių, kurie panašūs į archeologinius, ar atkasus senų raudonų plytų mūrą visada raginame kreiptis į savivaldybės kultūros paveldo skyrių arba tiesiai į Kultūros paveldo departamentą. Net ir iš atsiųstų nuotraukų per kelias minutes galima padaryti pirmines išvadas apie radinio vertę, - teigė A. Liakas. - Kadangi daugiau žemės kasimo darbų šalia atkastų rūsio fragmentų nėra numatyta, sustabdėme tik rūsio užpylimo žemėmis darbus. Ar vykdant žemės kasimo darbus buvo nuardyta dalis mūro ir buvo archeologinių radinių išvežtose žemėse, dabar nustatyti nėra galimybių.“ Šalia atsivėrusių mūrinių rūsių rastas XVII a. balto stiklo fragmentas, XVII a. antros pusės koklio fragmentas, XVII - XVIII a. kvadratinės formos keramikinė grindų plytelė.