Kaip rašoma savivaldybės pranešime, šiemet paminklą „apkabino“ šimtai neužmirštuolių, kaip ženklas, kaip priesaika, kaip įsipareigojimas saugoti ir ginti Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybę. Tai padėkos ir pagarbos ženklas žuvusiems ir kovojusiems už Lietuvos laisvę.

Šios prasmingos iniciatyvos organizatorius - Raseinių krašto istorijos muziejus neužmirštuolių vainiką pagamino iš 1000 žiedų.

Raseinių r. sav. nuotr.

Skulptorius Vincas Grybas prieš 87 metus pastatęs šį paminklą ir užrašęs „AMŽIAIS BUDĖJAU IR VĖL NEPRIKLAUSOMYBĘ LAIMĖJAU“ neįsivaizdavo, kad jo papėdėje rinksis žmonės įvairiomis progomis. 1991 metų sausio dienomis prie Nepriklausomybės paminklo „Žemaitis“ rinkosi raseiniškiai, kurie vyko į Vilnių saugoti Televizijos bokšto, Parlamento, o į Sitkūnus radijo stotį.

Neužmirštuolė – tai nacionalinė iniciatyva, raginanti visus Lietuvos gyventojus Sausio 13 d. įsisegti vieningą simbolį – Neužmirštuolės žiedą.