Valdžia griežtina toną

Kaip neseniai tvirtino Kauno rajono savivaldybė, mieste veikianti MBA nuo pat įsikūrimo kelia rūpesčių rajono gyventojams – jau penkti metai Ramučiuose, Karmėlavoje, Margavoje, Narėpuose ir kitose aplinkinėse gyvenvietėse dažnai juntama šiukšlių smarvė, ypač intensyvi šiltuoju metų laiku.

„Ir gyventojai, ir Kauno rajono savivaldybė ne kartą kreipėsi į įmonę, Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos ministeriją, reikalaudami spręsti problemą, tačiau atsakymai visada būdavo panašūs: neva kvapų ir taršos normos neviršijamos, ketinama tobulinti technologijas, įvyko gedimas ir panašiai“, – skelbta rajono savivaldybės pranešime.

Situacija metai po metų esą nesikeičia, tad savivaldybė, iki šiol reikalavusi tobulinti technologijas, kad smarvės plitimas būtų užkardytas, griežtina poziciją MBA atžvilgiu.

„Kauno MBA išrūšiuoja tik 2 proc. atliekų. Tačiau gyventojai tampa vis labiau sąmoningi ir ima patys atsakingai rūšiuoti atliekas, todėl, jei situacija nesikeis, Kauno rajono savivaldybė Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) dalininkų susirinkime kels klausimą dėl Kauno MBA veiklos nutraukimo“, – rimtą nusiteikimą demonstravo savivaldybė.

Svarbiausia eliminuoti kvapus

„Kas vyksta Kaune“ pateiktame komentare Kauno rajono mero patarėja Vilija Žukaitytė aiškino rajono savivaldybę esant viena iš Kauno RATC steigėjų ir dalininkių. Savo ruožtu, minėta viešoji įstaiga eksploatuoja Kauno MBA.

„Savivaldybė gali inicijuoti klausimo dėl MBA uždarymo svarstymą visuotiniame Kauno RATC dalininkų susirinkime. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi įstaigos dalininkai. Kauno miesto savivaldybei visuotiniame dalininkų susirinkime priklauso trys balsai, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Raseinių rajonų savivaldybėms ir „Kauno švarai“ – po vieną balsą“, – įstaigos valdymo subtilybes dėstė V. Žukaitytė.

Svarbiausia rajono valdžios keliama sąlyga, įvardijo ji – užtikrini, kad nemalonūs kvapai, sklindantys iš Kauno MBA, nedarytų neigiamos įtakos gyventojams. Turi būti įdiegtos priemonės, visiškai neutralizuojančios neigiamus kvapus, imtasi ryžtingų veiksmų nurodytoms problemoms spręsti.

„Dažnai kvapai, sklindantys iš Kauno MBA, susiję su tam tikrais remonto, profilaktikos darbais įrenginiuose, kuomet pradaromi vartai ir panašiai. Gyventojų nusiskundimai gaunami beveik kiekvieną mėnesį, išskiriamos tam tikros konkrečios dienos ar diena, kuomet buvo juntami nemalonūs kvapai“, – problemos mastą brėžė Kauno rajono meto patarėja.

Vienas lauke – ne karys

Kauno RATC direktoriaus funkcijas atliekantis atliekų priėmimo aikštelės operatorius Raimundas Seilius „Kas vyksta Kaune“ nurodė, kad artimiausias dalininkų susirinkimas numatytas rugsėjo pradžioje. Tiesa, teoriškai vienas dalininkas neturi galimybės pasukti įstaigos veiklos viena ar kita kryptimi, sprendimus remiantis Kauno RATC įstatais priima dauguma.

2011 m. priimtuose įstaigos įstatuose detalizuojama, kad visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota 3/4 visų dalininkų balsų dauguma. Įstaigos vadovas ir valdybos nariai gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės, jeigu jie nėra dalininkai. Susirinkime be balsavimo teisės dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Be to, visuotiniam dalininkų susirinkimui sprendimus priimti užtenka 2/3 ar didesnio dalininkų dalyvavimo. Jei kvorumo nėra, kaip rašoma įstatuose, per 20 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas.

Kaip aiškino R. Seilius, MBA parinkta tam tikra biologinio atliekų apdorojimo technologija, kuri ir skleidžia tą kvapą – šis yra technologinių procesų pasekmė. Kartais smarvė kyla dėl techninių gedimų, kvapai laukan patenka įkrovos metu.

„Įvairių priežasčių yra. Kiek buvo daryta tyrimų, projektinių verčių nemalonus kvapas neviršija. Jaučiasi, tačiau taršos neužfiksuota“, – kalbėjo laikinasis Kauno RATC direktorius.

Teigia, kad higienos normų neviršija

Beje, reaguojant į toliau srūvančius gyventojų skundus, praėjusį ketvirtadienį surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Kauno valdybos, Kauno RATC, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Raseinių rajono savivaldybių, „Kauno švaros“ bei Ramučių bendruomenės atstovai.

NVSC Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Romutė Filomena Smolskienė portalui pateiktame komentare patvirtino, kad sveikatos centro specialistai dalyvavo AAD organizuotame susitikime su Kauno RATC vadovu bei įmonės dalininkais dėl AAD kontrolės metu įmonėje nustatytų neatitikimų.

„NVSC Kauno departamentas, nagrinėdamas Ramučių gyventojų skundus dėl jaučiamų kvapų gyvenamojoje aplinkoje, atliko įmonės skleidžiamo kvapo vertinimą modeliavimo būdu. Vadovaujantis gautais skleidžiamo kvapo vertinimo (modeliavimo) duomenimis, Ramučiuose gyvenamojoje aplinkoje kvapo koncentracijos ribinė vertė 2 m aukštyje virš žemės paviršiaus neviršija Lietuvos higienos normos HN 121:2010 nustatytos didžiausios leidžiamos vertės“, – dėstė R. F. Smolskienė.

Ji pridėjo, kad didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Atsižvelgiant į tai, anot R. F. Smolskienės, NVSC neturi įgaliojimų teikti įmonei įpareigojimų.

Lemiami sprendimai – jau netrukus

Pagal Kauno savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės išsakytą poziciją, MBA turi veikti, bet nepažeisdama visų leidimų ir normų.

„Norime, kad įmonės veikla nekeltų nepatogumų tiek Kauno rajono gyventojams, tiek ir kauniečiams. Bet koks klausimas, susietas su MBA veikla, turi būti svarstomas dalininkų susirinkimuose. Ten iš viso devyni balsai, o reikia septynių balsų norint priimti sprendimus“, – sakė R. Savickienė.

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja pridūrė, kad rugpjūčio 20 d. vykusiame įvairių institucijų ir Kauno RATC dalininkų susitikime aptarta, kokių priemonių imtis, kad kvapas būtų mažesnis, MBA įpareigota šiam reikalui parengti veiksmų planą.

R. Savickienė patikslino dalininkų susirinkimą vyksiant rugsėjo 8 d. – daugiau informacijos apie priimsimus sprendimus ir MBA likimą paaiškės tada. Kauno savivaldybė galimybės perkelti atliekų apdorojimo įrenginius į tokią vietą, kur jie nekeltų jokių nepatogumų, nesvarsto.