Kėdainių miesto gyventojams nuo seno daug nepatogumų kelia įvairių transporto priemonių keliamas triukšmas. Ši aktuali miestiečiams problema ne kartą buvo svarstoma ir savivaldybės administracijoje.

Praėjusių metų rudenį rajono savivaldybė gavo Šėtos, J. Biliūno, S. Dariaus ir Girėnų ir M. Daukšos gatvių gyventojų prašymą dėl traukinių keliamo triukšmo sumažinimo. Savivaldybės vadovai kartu su Seimo nariu Dariumi Kaminsku lankėsi Lietuvos automobilių kelių direkcijoje ir bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“. Labiausiai triukšmo problema aktuali netoli geležinkelio gyvenantiems kėdainiečiams. AB „Lietuvos geležinkeliai“ suplanavo žmonių gyvenimo kokybę gerinančius savo veiksmus. Kaip raštu savivaldybę informavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Infrastruktūros sąveikumo skyriaus vadovas Tomas Tatarėlis, tos priemonės, kurių planuojama imtis per 2020 metus, leis reikšmingai pagerinti akustinę situaciją gyvenamųjų namų aplinkoje.

Suplanuoti techniniai ir inžineriniai darbai

Iki 2020 metų vasaros Kėdainių traukinių stotyje bus pakeistas iešmas ir suvirinta net 16 bėgių sandūrų. Bus sugriežtinta prekinių sąstatų, vykstančių Klaipėdos kryptimi pro Kėdainius, apžiūra techninės priežiūros metu, ypač apžiūrint prekinių vagonų aširačių riedėjimo paviršių dėl defektų prevencijos. Neleidžiant eisme dalyvauti vagonams, kurių ratų paviršius yra su giliomis iščiuožomis ir išdaužomis, triukšmo lygis ėmusis tokių priemonių sumažinamas 5−10 dB.

Ruožas Vilnius–Klaipėda bus elektrifikuotas iki 2024 metų. Pakeitus šilumvežius į elektrovežius, triukšmo lygis taip pat sumažėja. Pagal ilgalaikius investicinius bendrovės planus, 2018−2030 m. planuojama pakeisti visus esamus senus traukos riedmenis į naujus ir dar įsigyti naujų. Kur galima, eismas bus organizuotas taip, kad triukšmingiausi prekiniai traukiniai būtų leidžiami daugiau ne jautriausiu nakties metu, o dienos ir vakaro metu.

Pasodins želdinių

Bendrovės specialistai analizuoja medžių ir krūmų įveisimo galimybes 200 metrų ruože palei S. Dariaus ir S. Girėno gatvę. Tam reikia atsižvelgti į inžinerines komunikacijas ir jų apsaugos zonas. Parengus projektą, ruože nuo Minareto g. iki Budrio g. želdiniai galėtų būti įveisti šiais metais. Įrengus tankias ir aukštas iki 10 m pločio želdinių juostas, triukšmo lygis sumažinamas 4−8 dBA.

Taip pat numatoma skirti didesnį dėmesį kelio būklei stebėti ir kontroliuoti, o nustatytus defektus operatyviai pašalinti, siekiant išvengti triukšmo lygio padidėjimo. Savalaikė ir tinkama geležinkelio infrastruktūros statinių ir kitų įrenginių priežiūra leis išvengti triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimo.