KPD Marijampolės skyriaus specialistai dar rugpjūčio mėnesį atkreipė dėmesį į prastą bokštų dalies mūro ir fasadų tinko būklę. Pradžioje projekte nebuvo numatyta suirusio bokštų mūro restauravimas, atkurto mūro tinkavimas, karnizų mūro atkūrimas, atšokusio tinko restauravimas, papildomų metalinių ir gelžbetoninių sijų montavimas. Tik pasistačius pastolius ir užlipus aukščiau pasimatė esama situacija. Papildytas darbų sąrašas.

Kaip pasakojo KPD Marijampolės skyriaus vedėja Violeta Kasperavičiūtė, siekiant sėkmingai įvykdyti projekto iškeltas užduotis ir užtikrinti pastato bokštų ir sienų fasadinės pusės tinko tvirtumą ir ilgaamžiškumą, reikalinga atlikti papildomus tvarkybos darbus: atkurtą mūrą nutinkuoti ir sutvarkyti atšokusį tinką, atkurti nuirusias karnizų dalis, hidrofobizuoti atstatytą tinką, atlikti cokolinės dalies akmens mūro siūlų tvarkybos darbus, ant bokštų angų įrengti sietus apsaugai nuo paukščių, įrengti bokštų žaibosaugą, sumontuoti metalines ir gelžbetonines sijas, bokštus apdengti cinkuota danga „žvynas“. Pagal išvardintų papildomų darbų poreikį rugpjūčio 13 d. buvo nuspręsta paruošti A laidos projektą. Gavus užsakymą iš Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono Alvydo Dvarecko, UAB „Senamiesčio projektai” paruošė A laidos projektą. Paruošto projekto sprendiniams įgyvendinti reikalingos papildomos lėšos. Pateikta paraiška KPD į paveldotvarkos programą, tikimasi gauti papildomą finansavimą.

Konservavimo darbus inicijavo KPD Marijampolės skyrius. Šių darbų metu numatyta visiškai atstatyti buvusius bažnyčios bokštus, pritaikyti juos apžvalgai, konservuoti sienas, išgriuvusias vietas užmūryti ten esančiais akmenimis. Konservavimo darbų vertė – 107 tūkst. eurų (20 procentų prisideda Vilkaviškio rajono savivaldybė, 10 procentų – Bartninkų parapija). Bažnyčios griuvėsių konservavimo darbus atlieka Marijampolės įmonė, turinti licenciją restauruoti paveldo objektus, UAB „Vidara“.
Kaip teigė V. Kasperavičiūtė, dabar atliekami darbai atitinka konservavimo metodiką, tačiau rengiant projektą buvo numatyta, kad ateityje būtų galima uždengti ir stogą. Pagal išlikusius ikonografinius duomenis galima jį atkurti visiškai autentiškų formų, pritaikant autentiškas medžiagas.

Ši bažnyčia – svarbus turistinio maršruto, vykstant į Jono Basanavičiaus gimtinę, objektas. J. Basanavičius buvo krikštytas šioje bažnyčioje. Šalia bažnyčios griuvėsių pastaruoju metu buvo tapę populiaru rengti įvairius koncertus, tarp apgriuvusių sienų – rodyti kino filmus, tačiau avarinė būklė renginius pristabdė. Bažnyčios griuvėsių konservavimo darbus planuojama baigti dar šiais metais.