Piliakalnio teritorijoje vykdyti medžių kirtimo ir išvežimo darbai. Piliakalnio teritorija išvažinėta sunkiąja transporto technika (miškovežiais). Aiškiai matomi išvažinėti keliai, pavienės gilios provėžos, paliktos visos medžių kirtimo atliekos, rašoma KPD tinklalapyje.

Girežerio piliakalnio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 7170), datuojamo I tūkstantmečiu, vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis ir kraštovaizdžio. Vertingosios savybės - žemės ir jos paviršiaus elementai - piliakalnio aikštelė, grioviai, šlaitai, reljefas. Alytaus skyriaus paveldosaugininkai aiškinasi įvykio aplinkybes.