Numatyta sutvarkyti privažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kurie buvo modernizuoti dalyvaujant daugiabučių namų modernizavimo programoje arba kuriuos ketinama modernizuoti artimiausiu metu, tai yra prie Varėnos miesto daugiabučių namų: Marcinkonių g. 8, 14, 16, 18, Sporto g. 4, 6, 8, 10, 12, 14, Dzūkų g. 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 68, Laisvės g. 3 ir Vytauto g. 10, 24, 25, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Aušros g. 1, 3, 7, J. Basanavičiaus g. 30, Savanorių g. 44, 46, M. K. Čiurlionio g. 55, 59, Melioratorių g. 5, Šiltnamių g.1. Taip pat planuojama įrengti 2 vaikų žaidimo aikšteles teritorijoje tarp Marcinkonių g. 2, 4, Z. Voronecko g. 6 ir teritorijoje tarp Sporto g. 4, 10, Vytauto g. 46, 48.

2019 m. sausio 4 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11-0006) įgyvendinti numatyta 485 640,40 Eur (iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 255 317,05 Eur, valstybės biudžeto – 22 527,97 Eur, savivaldybės biudžeto – 207 795,38 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – prisidėti prie Varėnos miesto gyvenamosios aplinkos kokybės pagerinimo. Tikimasi, kad viešųjų erdvių, laisvalaikio ir poilsio reikmėms naudojamų teritorijų vystymas, patrauklios aplinkos jose kūrimas padidins vietos gyventojų pasitenkinimą jų gyvenamąja teritorija, paskatins jų aktyvumą šiose teritorijose ir prisidės prie verslumo skatinimo.

Varėnos rajono savivaldybės administracija įsipareigojo projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.