Tūkstančius gerbėjų feisbuke turintis veikėjas, pseudonimu „Nepatogus rašytojas“, savo pranešime teigia, kad galimybių pasas – tai tarsi grįžimas į komunistinius diktatūros laikus. Delfi Melo detektorius pateikia kontekstą. Pranešime rašoma:

Galimybių pasas arba segregacija suvilios ne vieną vartotoją, kad tik būti tuo „išrinktuoju“ vartotoju, kuris nė nesumos esąs apžaistas – gi, dar šiandien gali tai daryti be paso, nes, tiesiog, esi laisvas, o nuo 2021 05 24 d. tu tai, gal būt, galėsi daryti tik su pasu.

Tamsučiai trina rankas vien nuo minties, kad tik Galimybių pasas suteiktų galimybę dirbti. Šioje vietoje tvyro didžiausias koncentratas baimių, būtent netekti darbo. Jie tikrai link to eina, nes čia silpniausia daugelio vieta.

Taigi, šis pasas, kol dar neįsigaliojo, jei ir turi kokią galimybę, tai susivokimo ir pasirinkimo galimybę – netapti vergu su pažymėjimu“.

Jis taip pat teigia, kad neva neabejotinai įsigalės naujojo tipo komunizmas, jei bus pratęsta ir imituojama ekstremali situacija dar keleriems metams, o tuo pačiu galimybių pasas taps panašus į komunistinės partijos bilietą.

Man visame tame kyla vienas klausimas – jei bus pratęsta ir imituojama ekstremali situacija dar keliems metams, įsigalės naujojo tipo komunizmas ar galimybių pasas taps panašus į komunistinės partijos bilietą, kuris atvers tam tikras baudžiauninko supratimu, privilegijas, visai kaip sovietmečiu – gauti kokį gardesnį kąsnelį, geresnį darbelį, o, jei dar ką paskųsi, tai žiūrėk ir paaukštinimą“, – teigiama feisbuke paskleistoje „Nepatogaus rašytojo“ žinioje.

Galimybių paso prilyginimas komunizmui ir diktatūrai.
Foto: Facebook

Nuomonės formuotojo žinutėje teigiama, kad sovietų komunizmas, padaręs didžiulius nusikaltimus prieš žmoniją, atėjo irgi panašiai – su laisvės, brolybės, lygybės šūkiais.

Būti komunistų partijoje buvo garbė, nes komunizmas nešė pažangą, naujas galimybes, pokyčiai po pokyčių. Tik staiga tai tapo baisiu rėžimu, diktatūra, prievarta ir naikinimu viso to, kas ne už komunistinį progresą ir ideologiją. Jei ne su pažanga, tu esi priešas – tau sufabrikuota byla, kalėjmas arba tremtis. Ir kur turi žiūrėti akys, kad nematyti to, kas akivaizdu?

Taip, tada daug kas susitaikė, prisitaikė, nutilo, išmoko su tuo gyventi, nusilenkė Slibinui, tačiau daug daugiau vergų tapo slibino šlovintojais, bet buvo ir tų, kurie ėjo į pogrindį. Ir ne kokie komunistai šiandien gerbiami ir šlovinami, ne jiems statomi paminklai, o būtent tiem, kurie buvo tas pogrindis – garsiai ar tyliai dirbęs Lietuvai. Ir dabar verta susimąstyti – kurie buvo laisvesni – ar tie, kurie pardavė savo dūšią laisvės, privilegijų surogatui ar tie, kurie bildėjo vagonuose į Sibirą, ir iš ten gal net nebesugrįžo, tačiau liko neišdavę savo Sielos, todėl iš ties laisvi?

Negi 20 000 Partizanų, Rezistentų ir Sąjūdiečių kovojo už Lietuvos laisvę tam, kad šiandien, net žinodami skausmingą savo tautos patirtį, vėl taptumėm komjaunuoliais ir uoliai liptumėm ant to paties grėblio? Liaudie, ku kū, kol dar laikas“, – teigiama nuomonės formuotojo pranešime feisbuke.

Galimybių paso prilyginimas komunizmui ir diktatūrai.
Foto: Facebook

Melo detektorius pažymi, kad šis pranešimas paviešintas publikuojant nacistinės Vokietijos fiurerio Aldofo Hitlerio nuotrauką kartu su sumontuotomis galimybių paso gairėmis.

Delfi Melo detektorius paaiškina, kas yra galimybių pasas ir kam jis skirtas

Kaip rašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialiai sukurtoje svetainėje koronastop.lrv.lt, pasaulinės COVID-19 pandemijos metu įsigaliojantis galimybių pasas leis verslams laisviau dirbti, o žmonėms plačiau naudotis paslaugomis.

Galimybių pasą galės gauti trys grupės žmonių: pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Šis dokumentas suteiks daugiau saugumo tiek paslaugų teikėjams, tiek klientams.

Tai reiškia, kad galimybių pasas nėra privalomas, taip pat nėra privaloma skiepytis tam, kad galėtum gauti galimybių pasą. Reikalingas patvirtinimas apie susiformavusį imunitetą persirgus, pasiskiepijus arba neigiamas COVID-19 testas.

Galimybių pasu Lietuvos gyventojai galės pradėti naudotis gegužės 24 dieną.

Galimybių pasą bus galima gauti apsilankius specialiai sukurtame interneto puslapyje ir atlikus vos du veiksmus – suvedus asmens autentifikavimo duomenis ir išsisaugojus gautą QR kodą telefone ar kompiuteryje.

Jokių techninių galimybių naudotis elektroninėmis autentifikavimo priemonėmis neturintys gyventojai galimybių pasą galės nemokamai gauti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pateikę asmens dokumentą.

Galimybių pasui patikrinti ypatingos įrangos nereikės – jame esantį kodą bus galima nuskaityti telefonu ar planšete. Nuskaičius gautą QR kodą tikrintojas ekrane matys žalią arba raudoną spalvą (jeigu galimybių pasas galioja, – žalią, jeigu ne, – raudoną). Prireikus žmogaus tapatybę galima bus patikrinti paprašius asmens dokumento. Galimybių pase bus pateikiama minimaliai jautrių duomenų – tik tie, kurie reikalingi žmogaus tapatybei nustatyti: vardas, pavardė ir gimimo data.

Pasirinkti jautrūs terminai – įtakai daryti

Šiuo populiaraus įtakotojo pareiškimu feisbuke siekiama tendencingai paveikti socialiai jautrias visuomenės grupes pasaulinės COVID-19 pandemijos metu. Tuo pačiu taip yra sėjamas nerimas visuomenėje panaudojant tokius terminus, kaip „komunizmas“, „tremtis“, „partizanai“, „rezistentai“, „sąjūdiečiai“, „Sibiras“, „diktatūra“, naudojamas Adolfo Hitlerio atvaizdas kartu su galimybų pasu.

Delfi Melo detektorius patikrino, jog dalis feisbuke pasidalintą įrašą pamėgusių ar komentavusių asmenų – aktyvūs skiepų nuo COVID-19 priešininkai bei koronaviruso neigėjai socialinėje erdvėje ir kt.

Galimybių paso prilyginimas komunizmui ir diktatūrai.
Foto: Facebook

Delfi Melo detektorius trumpai paaiškina, ką reiškia kai kurie feisbuke paviešintoje žinutėje naudojami politiniai, istoriniai terminai bei primena, kas toks buvo iliustracijai pasirinktas Adolfas Hitleris.

Komunizmas

„Komunizmas – tai teorinė ir praktinė politinio bei ekonominio gyvenimo sistema, grindžiama utopine idėja, kad kapitalizmą galima revoliuciniu būdu pakeisti visuomeninė santvarka, kurioje nėra privačios nuosavybės ir materialinio suinteresuotumo, valstybės ir teisės, darbo pasiskirstymo ir socialinės nelygybės“, – teigiama istorikų Arvydo Anušausko, Vytauto Zabielos, Vytauto Raudeliūno parengtame leidinyje „Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 2000“, kurį cituoja Visuotinė lietuvių enciklopedija.

Foto: AFP/Scanpix

Diktatūra

„Diktatūra – tai nedemokratinė valstybės valdymo forma, kuriai būdinga įstatymų nevaržomos, paprastai karinės valdžios viešpatavimas“.

Pagal represyvumo laipsnį skiriami du diktatūros tipai: autoritarizmas ir totalitarizmas.

Autoritarinėje valstybėje vyriausybė neatsakinga savo piliečiams, nėra reguliarių ir laisvų rinkimų, varžomos piliečių politinės teisės, ribojama arba draudžiama politinių organizacijų ir partijų veikla, cenzūruojama žiniasklaida.

Totalitarinėje valstybėje vyriausybė neatsakinga savo piliečiams, griežtai kontroliuoja bei reglamentuoja visas gyvenimo sritis (politinį, ūkinį, kultūrinį, privatų žmogaus gyvenimą ir kita).
Totalitariniam valdymui būdinga šie struktūriniai elementai: ideologija, valdanti visas gyvenimo sritis, viena partija, kuriai vadovauja charizmatinis vadas, policinės kontrolės ir teroro sistema bei partinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė ir valstybinis ginklų monopolis, žiniasklaidos priemonių monopolis, centralizuota ekonominė kontrolė“, – rašo Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje rašo Lietuvių politologas, žurnalistas dr. Rimvydas Geleževičius.

Adolfas Hitleris
Foto: Vida Press

Adolfas Hitleris

„Adolfas Hitleris buvo Vokietijos politikas, valstybės veikėjas. Nacionalsocialistų partijos (NSDAP ) lyderis ir Vokietijos diktatorius.

Ekonominės krizės sąlygomis nuo 1929 sparčiai didėjo NSDAP ir jos vado A. Hitlerio įtaka. Krizės ir nedarbo kamuojami vokiečiai, ekonomikos bei finansų elitas laikė A. Hitlerį gelbėtoju. 1933 01 30 reichskancleriu paskirtas A. Hitleris iki 1933 vidurio likvidavo demokratinę sistemą ir įtvirtino vienasmenę diktatūrą. 1938 02 A. Hitleris tiesiogiai perėmė ir vadovavimą kariuomenei. Valdžios sutelkimas į A. Hitlerio rankas lėmė tai, kad jam buvo priskiriami visi nacių totalitarinio režimo laimėjimai: ūkio plėtra, išnykęs nedarbas, žeminančių Versalio taikos sąlygų sulaužymas, Austrijos sujungimas su Vokietija (1938 03, anšliusas).

Agresyvi Vokietijos užsienio politika nesutiko atkirčio iki pat 1939 09 01, bet Lenkijos užpuolimas tapo pasaulinio karo pradžia. Pirmasis karo periodas Vokietijai buvo pergalingas, A. Hitlerio populiarumas pasiekė apogėjų. 1941 06 22 jis pradėjo karą su SSRS (SSRS–Vokietijos karas) ir masines žydų žudynes“, – rašo istorikas dr. Algis Povilas Kasperavičius.

A. Hitlerio politikos pusė buvo brutalios represijos prieš nelegalią opoziciją, žydų persekiojimas, Antrojo pasaulinio karo metais virtęs Holokaustu, kurio iniciatoriumi buvo A. Hitleris.

Holokausto metu visame pasaulyje, daugiausia Europoje, buvo nužudyta 6 milijonai žydų kilmės žmonių.

Holokaustas
Foto: Corbis

Tremtis

Trėmimai – vienas iš skaudžiausių Lietuvos Respublikos istorijos laikotarpių, kai Lietuvos piliečiai prievarta buvo iškeldinti iš savo namų ir išvežti į atšiauriausius Rusijos rajonus. Masinis Lietuvos piliečių trėmimas prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. ir tęsėsi iki 1953 m.

Pagrindinis sovietų okupacinės valdžios tikslas buvo sunaikinti Lietuvos suverenumą, gimtąją kalbą, religiją ir patriotizmą.

Šios represijos buvo nukreiptos ne į pavienių žmonių, o į šeimų naikinimą. Sunaikinus ištisas šeimas, turėjo išnykti ir dešimtmečiais kaupta jų patirtis, visuomeninė-kultūrinė įtaka.
Per visą laikotarpį buvo ištremta apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų, rašoma 9fortomuziejus.lt puslapyje.

Šaltiniai:

https://koronastop.lrv.lt/

https://books.google.lt/books/about/Antikomunistinis_kongresas_ir_tarptautin.html?id=NHsEAQAAIAAJ&redir_esc=y

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka: https://lnb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=3&biId=1776243&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f

https://www.jewishvirtuallibrary.org/an-introductory-history-of-the-holocaust

https://www.vle.lt/straipsnis/komunizmas/

https://www.vle.lt/straipsnis/diktatura/

https://www.9fortomuziejus.lt/tremties-kasdienybe/

Papildymas:

Anksčiau publikuotoje straipsnio versijoje, remiantis koronastop.lrv.lt pateikta informacija, kurią parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, buvo nurodyta, kad (citata): „Šis dokumentas suteiks daugiau saugumo tiek paslaugų teikėjams, tiek klientams – visi bus tikri, kad vienoje patalpoje susibūrę žmonės nekelia grėsmės užsikrėsti.kad vienoje patalpoje susibūrę žmonės nekelia grėsmės užsikrėsti“.

Delfi Melo detekrorius kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kad būtų pateiktas paaiškinimas dėl informacijos tikslumo. Gavę atsakymą papildysime.

Papildymas:

Portalui Delfi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ryšių su visuomene skyrius pateikė atsakymą dėl koronastop.lrv.lt patalpintos informacijos: „Sutinkame, kad šioje neapibrėžtoje situacijoje, kuomet pasaulis pirmą kartą susiduria su tokio tipo nežinomu virusu, kyla daug aiškumų ir neatsakytų klausimų. Kaip pastebima, deja, nei vakcinacija, nei persirgimas pilnai neapsaugo žmogaus nuo Covid-19 viruso ir įvairių jo atmainų. Galimybių pasas leidžia palaipsniui atverti įvairias veiklas ir žinojimas, kad vienoje vietoje yra būtent vakcinuoti, išsitestavę bei persirgę žmonės didina saugumo faktorių. Būtent tai ir turėjome galvoje skelbdami šią informaciją“.

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad vakcinos nuo koronaviruso (COVID-19) apsaugo nuo simptominės COVID-19 ligos ir, svarbiausia, nuo jos sunkių formų bei mirties, tačiau paskiepyti žmonės gali užsikrėsti ir patys, nejausdami jokių infekcijos požymių kurį laiką būti tyliais viruso nešiotojais ir platinti virusą kitiems asmenims.

Daugiau informacijos apie skiepus ir būtinas atsargumo priemones rasite SAM interneto puslapyje: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vakcinuoti-asmenys-taip-pat-gali-uzsikresti-koronavirusu-ir-ji-platinti-todel-svarbu-nepamirsti-atsargumo