Elektromagnetinės spinduliuotės normos padidinimas bus tragiškas žmonių sveikatai.

Naujienų portale „Respublika“ spalio mėnesį pasirodžiusiame straipsnyje „5G ryšys: politikai nesupranta, ką daro“ J. Grigas nuogąstavo, kad sprendimas diegti 5G ryšį yra skubotas, neatsižvelgiama į šios technologijos keliamą pavojų žmonių sveikatai.

Taip pat profesorius tvirtino, esą sprendimas padidinti leistiną elektromagnetinės spinduliuotės normą Lietuvoje taps tragišku veiksniu žmonių sveikatai. Vis dėlto, didelė dalis šių pastabų kertasi su institucijų patvirtintomis normomis ir mokslinių tyrimų rezultatais.

Straipsnyje skelbiama klaidinanti informacija 5G ryšio tema
Foto: Ekrano nuotr.

Straipsnyje teigiama, kad 5G ryšiui pradėjus veikti labai padidės elektromagnetinė tarša, taip pat – kad sprendimas 10 kartų padidinti leistiną saugią elektromagnetinės spinduliuotės normą žmonių sveikatai sukels tragiškų pasekmių.

Profesoriaus teigimu, elektromagnetinės spinduliuotės normos padidinimas – tai „tas pats, kaip 100 kartų padidintų leistiną normą fluoro junginių, kietųjų dalelių ir smalkių ore, arba gyvsidabrio ar arseno koncentraciją vandenyje.“

Iš tiesų, nors per keletą metų 100 kartų pakeltos elektromagnetinės spinduliuotės normos vertės gali daryti didelį įspūdį, taip atrodo tik todėl, kad Lietuvoje ši norma buvo žemesnė nei daugelyje kitų valstybių (kaip ir kitose buvusiose Sovietinio bloko valstybėse, kuriose norma buvo gerokai mažesnė, nei Vakaruose). Kaip kovo mėnesį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, šios normos buvo suvienodintos, atsižvelgiant į autoritetingų organizacijų rekomendacijas.

Kaip rašoma pranešime, iki pasikeitimų Lietuvoje galiojusios elektromagnetinio lauko intensyvumo normos vertės buvo 10 kartų mažesnės už Europos Tarybos (ET), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) bei Europos Komisijos Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR) rekomenduojamas, tad nuspręsta normas suvienodinti ir Lietuvoje jos ribinė vertė pakelta 10 kartų.

Įvykdžius pakeitimus elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis radijo dažnių intervale nuo 2 GHz iki 300 GHz gyvenamojoje aplinkoje neturės būti didesnis nei 10 W/m2. Sveikatos apsaugos viceministro Algirdo Šešelgio teigimu, dėl tokių pasikeitimų žmonėms nėra ko bijoti, nes ši ribinė vertė – 50 kartų mažesnė už tą, kuri, mokslininkų teigimu, galėtų daryti įtaką žmogaus sveikatai.

Suvienodinti elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumo normas ragina ir Europos Sąjunga, skatinanti šalis nares prisijungti prie Europos elektroninių ryšių kodekso.

Elektromagnetinių bangų spektras
Foto: Shutterstock

Nors 5G technologija pasaulyje vis dar diegiama ir kol kas sunku tiksliai pasakyti, kaip pasikeis elektromagnetinis fonas jai pradėjus veikti, kai kurių mokslininkų teigimu, elektromagnetinių bangų poveikis, pasitelkus išmanias 5G antenas, aplinkoje gali netgi sumažėti. Nors, kaip rašoma „Scientific American“ publikuotame straipsnyje, galiausiai technologijos efektyvumą atsvertų jos suteikiamos galimybės sparčiau dalintis dideliais kiekiais duomenų.

Vis dėlto, 2019 metais išspausdintas tyrimas atskleidė, jog, nepaisant atsirandančių naujų technologijų ir intensyvesnės jų eksploatacijos, elektromagnetinės spinduliuotės aplinkoje lygis kinta palyginti nedaug. Daugiausia dėl to, kad auga technologijų efektyvumas, gerėja jų galios valdymo galimybės.

Tai, kad kol kas mokslininkai neranda įtikinamų argumentų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad diegiama nauja technologija darys arba, atvirkščiai, nedarys neigiamo poveikio žmonių sveikatai reiškia, kad kol kas mokslinių tyrimų šioje srityje dar trūksta. Tokios išvados prieina žurnale „International Journal of Environmental Research and Public Health“ išspausdintos studijos autoriai, tyrinėję eksperimentus, kuriais siekta išsiaiškinti, kokį poveikį sveikatai daro elektromagnetinės spinduliuotės poveikis dažnių juostoje daugiausia nuo 30.1 iki 65 GHz.

Studijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad ICNIRP rekomendacijos, kuriomis nustatoma, koks elektromagnetinio lauko galios tankis yra nekenksmingas sveikatai, daugiausia pagrįstos terminiu poveikiu, o neterminiam poveikiui skiriama per mažai dėmesio (nors ICNIRP savo oficialioje svetainėje nurodo atsižvelgianti ir į neterminį elektromagnetinės spinduliuotės poveikį).

Vis dėlto, minėtos apžvalgos išvadose teigiama, kad dažnių juostoje nuo 6 iki 100 GHz, neviršijant ICNIRP rekomendacijose nurodyto elektromagnetinio lauko galios tankio, tyrimai nepateikė jokių įrodymų apie galimą žalą sveikatai, taip pat juose nebuvo apibrėžta neterminių poveikių galimybė.

Šie duomenys parodo, kad profesoriaus J. Grigo teiginiai, esą suvienodintos elektromagnetinio lauko galios tankio vertės turės tragiškų pasekmių žmonių sveikatai, nėra teisingi. Autoritetingų institucijų ir mokslinės bendruomenės teigimu, nėra jokių aiškių signalų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad nustatytos ribinės vertės gali būti kenksmingos. Be to, nustatant ribinę vertę buvo atsižvelgta į saugiklius.

Tačiau sakydamas, kad mokslinių tyrimų šia tema trūksta, profesorius buvo teisus. Technologijoms nenutrūkstamai vystantis vis dar trūksta nuoseklių studijų, kuriomis remiantis būtų galima daryti tvirtas išvadas, kokį poveikį iš tiesų žmonėms gali daryti didėjanti elektromagnetinė tarša, net jei tas poveikis nesukels tragiškų pasekmių sveikatai.

 • Šaltiniai
 • Elektromagnetinės spinduliuotės normos Lietuvoje suvienodintos su europinėmis; sam.lrv.lt
 • Electromagnetic fields and 5G; ec.europa.eu
 • Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields); rivm.nl
 • Safe for Generations to Come; ncbi.nlm.nih.gov
 • 5G Wireless Communication and Health Effects—A Pragmatic Review Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz; ncbi.nlm.nih.gov
 • icnirp.org
 • 5G Is Coming: How Worried Should We Be about the Health Risks?; blogs.scientificamerican.com
 • Impact of 5G technology on human exposure; Expert Meeting: Electromagnetic Field Level and 5G Roll-out 2-3 November 2017, Rome, Italy
 • Public exposure to radiofrequency electromagnetic fields in everyday microenvironments: An updated systematic review for Europe; radiandando.es
 • Effects of 5G wireless communication on human health; europarl.europa.eu
 • Electromagnetic fields and 5G; ec.europa.eu
 • Elektromagnetinės spinduliuotės normos Lietuvoje suvienodintos su europinėmis; sam.lrv.lt