„Microsoft“ patentu siekiama mikroschemų pagalba valdyti žmones – dovanoti kriptovaliutų už gerai atliktas užduotis ir jas atimti užduoties neatlikus.

Vaizdo įrašas pradedamas kompiuterio ekrano atvaizdu. Adreso laukelyje matoma svetainė patentscope.wipo.int, kurioje talpinamos paraiškos patentams gauti.

Vyras ir moteris kalba apie svetainėje matomą įmonės „Microsoft“ užpildytą patento paraišką pavadinimu „Cryptocurrency System Using Body Activity Data“ (liet. „Kriptovaliutų sistema, naudojant kūno aktyvumo duomenis“), patento paraiškos numeris „WO2020060606“.

Klaidinantis vaizdo įrašas
Foto: Ekrano nuotr.

Komentuodami patento paraiškoje esančią schemą vaizdo įraše kalbantys žmonės rodo pirštu į joje matomą žmogaus figūrą. „Nagi, štai tu su savo mažyte implantuota mikroschema“, – sako vaizdo įraše girdima moteris (visos angliškos frazės šiame straipsnyje pateikiamos lietuvių kalba).

„Panašu, kad tau bus duodamos susijusios užduotys, pavyzdžiui „Nubėk mylią“ ar kažkas panašaus“, – tęsia aiškinimą vyras.

„Ne, greičiau tai bus „Eik skiepytis! O, puiku, tu padarei tai, gerutis, protingas žmogus. Štai tavo pinigai. Ne, nepasiskiepijai? Puiku – jokių pinigų tau. Iš tiesų, mes netgi galėtume tave nubausti“, –vėl įsiterpia moteris.

Iš tiesų, tokiame šios patento paraiškos aiškinime tiesos mažai. Štai, kodėl.

Paraiška patentui gauti „WO2020060606“ iš tiesų buvo užregistruota praėjusių metų birželio 20 dieną. Paraiškos tekstas duomenų bazėje publikuotas šių metų kovo 26 dieną. Svarbu pažymėti, kad kol kas patentas pagal šią paraišką nėra suteiktas.

Kaip ir mini vaizdo įraše kalbantys asmenys, paraiška priklauso korporacijai „Microsoft“, tačiau čia teisinga informacija baigiasi.

Apie „čipus“ paraiškoje nekalbama

Pirmiausia, paraiškos patentui gauti tekste nekalbama apie į žmones diegiamas mikroschemas, internete dažniau vadinamas tiesiog „čipais“. Norimos užpatentuoti sistemos apraše vartojamas terminas „device“ (liet. „įrenginys“), o viename iš aprašo punktų detaliai paaiškinama, koks įrenginys turimas omenyje.

Apraše nurodoma: „Vartotojo įrenginiu 130 galėtų būti bet koks įrenginys, gebantis apdoroti ir kaupti duomenis / informaciją ir perduoti ją kompiuterių tinklu 120. Pavyzdžiui, vartotojo įrenginiu 130 galėtų būti asmeniniai kompiuteriai, serveriai, mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji įrenginiai (pavyzdžiui, išmanieji laikrodžiai ar išmanioji televizija).“

Vartotojo įrenginio aprašas
Foto: Ekrano nuotr.

Taigi, teiginys, esą į žmones bus diegiamos mikroschemos yra išgalvotas.

Norimos užpatentuoti sistemos schema
Foto: Ekrano nuotr.

Kaip veiks „Microsoft“ paraiškoje aprašyta sistema?

Klaidinančiame vaizdo įraše kalbantys asmenys tikina, kad žmogui, turinčiam mikroschemą, bus duotos tam tikros užduotys, pavyzdžiui, nubėgti mylią arba pasiskiepyti. Už tas užduotis bus paskiriamas tam tikras atlygis kriptovaliutomis, o už užduoties nevykdymą žmogus ne tik negaus paskatinimo – jis gali būti nubaustas, atimant iš jo pinigus.

Toks aiškinimas pademonstruoja neįsigilinimą į tai, kaip iš tiesų veikia patento paraiškoje aprašyta sistema.

Iš tiesų, kaip nurodoma sistemos aprašyme, „Microsoft“ išradimas turėtų palengvinti kriptovaliutų „kasimo“ procesą. Žmogui, turinčiam pirmiau paminėtą įrenginį – kompiuterį, išmanųjį laikrodį, išmaniąją televiziją ar kt. – būtų duodamos užduotys, už kurias asmuo galėtų užsidirbti atlygį kriptovaliuta.

Duodamos užduotys visai ne tokios, apie kurias kalbama klaidinančiame vaizdo įraše, jomis galėtų būti, pavyzdžiui, reklamos peržiūrėjimas ar kitų interneto paslaugų panaudojimas. Šiuo atveju įrenginiu užfiksuoti kūno aktyvumo duomenys taptų įrodymu, kad žmogus užduotį atliko. Duomenys būtų susieti su kriptovaliutų sistema ir įvertinti pagal tam tikrus kriterijus. Jeigu gauti duomenys sutaptų su reikiamais kriterijais, vartotojas gautų apdovanojimą kriptovaliutomis. Tokiu būdu būtų sumažinti didžiuliai kompiuterių ištekliai, reikalingi „kasant“ kriptovaliutas.

Sistemos veikimo principų aprašas
Foto: Ekrano nuotr.

Nors pats sistemos veikimo principas klaidinančiame vaizdo siužete aprašytas iš dalies teisingai – už atliekamas užduotis vartotojas gauna atlygį – pateikti pavyzdžiai neatitinka sistemos aprašyme įvardytų. Be to, patento paraiškoje nekalbama apie jokias vartotojui skiriamas bausmes.

Ar tokia sistema turėtų stebinti?

Sąmokslo teorijų mėgėjai minėtą paraišką patentui gauti platina nuo pat tada, kai ji buvo išspausdinta. „Snopes“ faktų tikrintojai paneigė teiginį, kuriame aprašoma sistema susieta su mikroschemų implantavimu, nurodydami, kad paraiškoje apie jokias mikroschemas nekalbama.

Kai kurie internautai atsitiktinai paskirtą patento paraiškos numerį puolė sieti su šėtono skaičiumi „666“, o numeryje esantį raidžių derinį „WO“ iššifravo kaip „World Order“ (liet. „Pasaulio tvarka“).

Pasigirdo ir spėlionių, patento paraišką siejančių su 5G tinklu ir šiuo metu pasaulyje vykstančia sveikatos krize.

Tačiau iš tiesų šioje užpatentuoti siekiamoje sistemoje nėra jokių revoliucingai naujų idėjų. Sistema vartotojams turėtų suteikti galimybę lengviau „kasti“ kriptovaliutas, ją pasitelkus turėtų sumažėti šiam procesui reikalingi kompiuteriniai ištekliai, tačiau apskritai kriptovaliutų „kasimas“ atliekant tam tikras užduotis nėra naujas reiškinys.

Šiuo metu dalis interneto svetainių taip pat siūlo atlygį kriptovaliutomis už reklamų žiūrėjimą. Tiesa, atlygis nėra didelis, tačiau tai – vienas lengvesnių būdų rinkti kriptovaliutas, nereikalaujantis brangios įrangos. Viskas, ką reikia daryti, renkant kriptovaliutas tokiu būdu – atverti naršyklėje reikalingą interneto svetainę ir patvirtinti savo buvimą suvedamu CAPTHA kodu.

„Microsoft“ siūloma sistema ketinama supaprastinti kriptovaliutų „kasimo“ procesą, pasitelkiant išmaniuosius įrenginius, kurių surenkamų duomenų pakaktų patvirtinti, kad žmogus atliko reikalingą veiksmą, pavyzdžiui, peržiūrėjo reklamą.

Remiantis šia informacija, galima teigti, kad vaizdo įraše pateikiama informacija – iš dalies klaidinga. Minėta „Microsoft“ paraiška patentui gauti iš tiesų egzistuoja ir ją pasitelkus žmogus galėtų gauti kriptovaliutų, tačiau apie implantuojamas mikroschemas, vakcinavimą ar bausmes už neatliktas užduotis paraiškoje nekalbama.

  • Šaltiniai
  • How to earn Bitcoins? 5 simple and proven methods; tokeneo.com
  • Microsoft Patents Cutting Edge Human-Powered Crypto Mining System; blockchain.news
  • Does Microsoft Own Patent ‘666’ About Implanting Microchips in People?; snopes.com
  • Fact Check: Fact And Fiction About Microsoft Patent Application 'WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA'; leadstories.com
  • 1. WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA; patentscope.wipo.int