Miškų gaisrai Prancūzijoje keliami tyčia, pasitelkiant technologijas ir siekiant sumažinti žmonių populiaciją.

„Melo detektorius“ jau rašė apie tai, kad dalindamiesi kelių metų senumo vaizdo įrašu internautai mėgina aiškinti, kad gaisrus Kalifornijoje kažkas kelia tyčia, tačiau pasirodė, kad tokia informacija yra neteisinga – gaisrai kyla natūraliai dėl vis aštrėjančių klimato pokyčių.

Panašios legendos apipynė ir rugpjūčio mėnesį Prancūzijos teritoriją nusiaubusius miško gaisrus. Vienoje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje pasidalinta informacija, esą šie gaisrai – klimato kontrolės sąmokslo dalis, jie sukeliami dirbtinai, pasitelkiant technologijas.

Kaip teigiama socialiniame tinkle išplatintoje žinutėje, gaisrai skirti populiacijai mažinti ir negatyvioms žmonių emocijoms kelti, tokiu būdu pasisavinant jų energiją.

Klaidinanti žinutė
Foto: Ekrano nuotr.

„Delfi“ nusprendė išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių kyla miškų gaisrai Prancūzijoje.

Atlikus šaltinių analizę paaiškėjo, kad miškų gaisrai Prancūzijoje nėra neįprastas reiškinys. 2013 metais keliuose moksliniuose žurnaluose publikuotame darbe „What causes large fires in Southern France“ (liet. „Kas sukelia didelius gaisrus Prancūzijos pietuose?“) tyrinėti gaisrai, kilę nuo 1997 iki 2010 metų.

Tyrimo autorių teigimu, atsižvelgiant į vietovės bruožus ir ekosistemas, pietinė Prancūzijos dalis yra viena degiausių teritorijų, be to, gaisrų riziką didina klimato kaita, žmonių veikla ir dideli turistų srautai.

Kaip vienu iš gaisrų rizikos faktorių tyrėjai įvardija ir tai, kad didelėje dalyje pietinės Prancūzijos dalies vyrauja pievų ir krūmynų danga.

Kitame tyrime, kuriame analizuotas gaisrų politikos Prancūzijoje efektyvumas, keliama hipotezė, kad dabartinė galiojanti politika pamažu praranda efektyvumą, todėl su pastaraisiais metais Prancūzijoje kylančiais gaisrais susitvarkyti vis sunkiau.

Tyrėjai patvirtino, kad praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį šalį siaubusius gaisrus pavyko suvaldyti dėl puikiai pasiteisinusios gaisrų politikos, tačiau klimato kaitos akivaizdoje ši politika gali nebeatrodyti tokia efektyvi, nes ji numatė tik normaliomis oro sąlygomis kylančius gaisrus, tačiau joje neatsižvelgta į tai, kad keičiantis klimatui daugėja nenumatytų kritinių oro reiškinių, galinčių įžiebti gaisrų židinius.

Portale climatechangepost.com pagrindine Prancūzijoje kylančių gaisrų priežastimi taip pat įvardijama klimato kaita. Pagal išdegusių teritorijų dydį Prancūzija šiame portale suskirstyta į 6 regionus, iš kurių labiausiai nuo gaisrų 2001 – 2016 metų periodu nukentėjo šiaurinis Viduržemio regionas, kuriame dominuojanti augmenija – akmeniniai ir kamštiniai ąžuolai. Gaisringumą Viduržemio regione nulemia keli faktoriai – stiprūs vėjai, sausuoliai ir sumažėjęs dirvos drėgmės lygis.

Tačiau klimato kaitos poveikį gali didinti arba, atvirkščiai, mažinti žmonių veikla. Tai paaiškina, kodėl Prancūzijos gaisrai dažnai kyla apgyvendintose arba turistų pamėgtose vietose, nes aktyvus žemės dirbimas ir žmonių veikla lauke, pavyzdžiui, turizmas, priskiriami prie gaisrų riziką keliančių veiksnių.

Miškų gaisrai Pietų Prancūzijoje
Foto: AP / Scanpix

Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad Prancūzijoje gaisrai kyla savaime. Tai nėra neįprastas reiškinys – gaisrai vasaros mėnesiais kartojasi kasmet, o juos lemia tokie veiksniai, kaip klimato kaita, ilgesnės sausros ir aktyvi žmonių veikla, pavyzdžiui, dideli turistų srautai. Iš to galima spręsti, kad „Facebook“ patalpintoje žinutėje pateikta spekuliacija, esą gaisrai Prancūzijoje sukelti pasitelkiant technologijas ir siekiant sumažinti žmonių populiaciją, yra neteisinga.

Sąmokslo teorija, kurios šalininkai tvirtina, esą pasaulio vyriausybės, pasitelkdamos aukštąsias technologijas, kontroliuoja orus, nėra nauja. Šių metų gegužės mėnesį Lietuvoje staiga iškritus sniegui ir trumpam laikui atšalus orams socialiniuose tinkluose taip pat pasirodė susirūpinusių interneto vartotojų žinutės apie galingųjų planą specialiai atšaldyti orus ir tokiu būdu pakenkti šalies ūkininkams. „Melo detektoriui“ pavyko išsiaiškinti, kad tokios kalbos nėra pagrįstos, o staigių oro pokyčių tą patį mėnesį yra pasitaikę ir anksčiau.

  • Šaltiniai
  • Forest fires France; climatechangepost.com
  • Wildfire Policy in Mediterranean France: How Far is it Efficient and Sustainable?
  • What causes large fires in Southern France