Dž.Sorošo įkurta organizacija „Atviros visuomenės fondai“ apie dosnias dovanas smurtautojams oficialiai paskelbė liepos pradžioje. Įvairioms vandalų grupėms šios lėšos leis aktyviai veikti ne vienerius metus - Dž.Sorošas užsibrėžė remti riaušininkus mažiausiai 5 metus. Tiek turėtų pakakti, kad Amerikos praktiškai nebeliktų.

Šių metų liepos mėnesį išplatintame pranešime „Atviros visuomenės fondai“ iš tiesų paskelbė skirsiantys 220 mln. JAV dolerių paramą kovai su rasine neteisybe, tačiau pranešime nekalbama apie siekius „nužudyti Ameriką“ ar padaryti taip, kad „Amerikos praktiškai nebeliktų“, kaip rašoma klaidinančiame tekste.

„Atviros visuomenės fondai“ skirs paramą organizacijoms, kovojančioms už žmogaus teises, tarp kurių yra tokios organizacijos kaip „Black Voters Matter“, „Circle for Justice Innovations“, „Repairers of the Breach“ ir „Equal Justice Initiative“.

Paramos tikslas – paskatinti proveržį rasinių problemų sprendimo klausimu JAV, užtikrinti lygiavertį rasinių mažumų atstovavimą šalies politikoje, garantuoti kokybišką sveikatos apsaugą ir lygias galimybes įgyti išsilavinimą, siekti karjeros bei atkreipti dėmesį į nemotyvuotai policijos pareigūnų sulaikomų ir kalinamų juodaodžių JAV gyventojų skaičių.

Pranešime neminima parama žiauriems protestams, riaušėms ar siekis padaryti žalą JAV.

O ką tik spaudoje nuvilnijo oficialus pranešimas, kad Dž.Sorošas nebemato reikalo to slėpti ir oficialiai, su visa pompa, paskelbė, kad skyrė 150 milijonų dolerių 5 metams įvairaus plauko juodųjų kovotojų su prasimanyta sisteminio rasizmo problema organizacijoms bei dar 70 milijonų leftizmo apsėstos vietos valdžios vykdomam policijos definansavimui paskatinti.

Apie tai, kad JAV egzistuoja sisteminio rasizmo problema skelbia daugelis autoritetingų šalies žiniasklaidos priemonių.

Portale „Business Insider“ paskelbtose 26-ose diagramose pavaizduoti faktai, verčiantys sunerimti dėl rasinių mažumų teisių JAV. Pavyzdžiui, santykis tarp juodaodžių populiacijos JAV ir įdarbintų asmenų skaičiaus metai iš metų yra žemesnis nei baltųjų ir šiuo metu, šalį varginanti naujojo koronaviruso krizei, nesiekia nė pusės ir sudaro 49,6 proc. visos juodaodžių populiacijos. Be to, koronaviruso krizė gerokai padidino juodaodžių bedarbių skaičių, kuris 2019 metų duomenimis siekė 16,8 proc.

Juodaodžiai JAV gyventojai taip pat neturi tvirto atstovavimo gerai apmokamuose darbuose. Kvalifikuoto darbo ir vadovų pozicijoje juodaodžių ir lotynų amerikiečių 2018 metais buvo atitinkamai tik 31 ir 22 proc., kai tuo tarpu azijiečiai ir baltieji darbuotojai šiose pozicijose sudarė atitinkamai 54 proc. ir 41 proc.

Juodieji darbuotojai gerokai prasčiau darbdavių vertinami ir finansiniu aspektu. 2017 metų duomenimis, juodųjų JAV gyventojų metinės pajamos siekė tik 62 proc. to, ką per tą patį laiką uždirba baltieji. Prastai apmokamas darbas lemia ir tai, kad juodieji JAV gyventojai dažniau atsiduria skurdo gniaužtuose. 2018 metų duomenimis 20,7 proc. visos juodųjų populiacijos buvo ties skurdo riba, kai skurdžiai gyvenančių baltųjų buvo daugiau nei dvigubai mažiau (vertinant pagal populiacijos dydį) – 8,1 proc. visų gyventojų.

Protestai JAV

Diagramose taip pat atskleidžiama, kad juodiesiems JAV gyventojams sunkiau gauti studento stipendiją, mažiau jų įstoja į vietos koledžus ar gauna paskolą būstui įsigyti, todėl būstą turinčių juodaodžių JAV yra gerokai mažiau (44 proc.) nei baltaodžių (73,7 proc.).

Negana to, juodaodžiai JAV gyventojai negauna pakankamos sveikatos apsaugos. 9,7 proc. juodaodžių JAV trūksta sveikatos draudimo palyginti su 5,4 proc. su ta pačia problema susiduriančių baltaodžių, o naujojo koronaviruso krizė juodaodžių populiaciją taip pat palietė stipriau, nei gyventojų daugumą sudarančius baltuosius.

Nerimą kelia ir tai, kad juodaodžiai JAV patiria gerokai didesnę (maždaug 5 kartus) riziką patekti į kalėjimą nei baltieji, o už tuos pačius nusikaltimus, kuriuos daro ir baltoji JAV populiacija, juodaodžiai taip pat baudžiami dažniau. Pavyzdžiui, nors, atsižvelgiant į populiacijos dydį, JAV žolę rūko panašus skaičius juodaodžių (17,8 proc.), kiek ir baltųjų (16,5 proc.), juodaodžiai net 3,64 karto dažniau sulaikomi iš žolės turėjimą.

Palyginti su baltaisiais tautiečiais juodaodžius taip pat gerokai dažniau mirtinai nušauna policijos pareigūnai. Nuo 2015 iki 2020 metų milijonui juodaodžių JAV gyventojų teko 30 policijos pareigūnų sukeltų mirčių, kai baltaodžiai gyventojai per tą patį laikotarpį neteko 12 gyvybių milijonui gyventojų.

Seniai buvo teigiama, kad būtent minėtų ponų fondai aktyviai prisideda prie tarsi tuščioje vietoje kilusių rasinių neramumų JAV. Ir visi tie „Black Lives Matter“ revoliucionieriai sėdi pono Sorošo kišenėje.

Teigti, kad rasiniai neramumai JAV kilo „tarsi tuščioje vietoje“ būtų neteisinga, nes panašių protestų į šių metų gegužės 26 dieną dėl Džordžo Floydo nužudymo kilusius JAV būta ir gerokai anksčiau.

„Bloomberg“ straipsnyje pateikia visą jų sąrašą:

Remiantis šiais duomenimis negalima teigti, kad Dž. Floydo mirtį lydėję protestai kilo „tarsi tuščioje vietoje“, nes panašūs įvykiai JAV kartojasi jau ne vieną kartą.

  • Šaltiniai
  • Fact check: False claims about George Soros; reuters.com
  • Open Society Foundations Announce $220 Million for Building Power in Black Communities; opensocietyfoundations.org
  • CityLab University: A Timeline of U.S. Police Protests; bloomberg.com
  • 26 simple charts to show friends and family who aren't convinced racism is still a problem in America; businessinsider.com