Susisiekus su S. Čepinsku ir paprašius jo pagrįsti konferencijoje pasakytą informaciją, jis sutiko pasidalinti skaičiavimais, nurodydamas jų šaltinius.

Jei visai nebekirstume Labanoro girios tai kiekvienam lietuviui tekainuotų 0,06586 €/metams.
Stanislovas Čepinkskas – kraštovaizdžio ir kultūros paveldo specialistas

Kas tiesa


Remiantis Aplinkos ministerijos miško naudojimo ir statistikos skyriaus 2016 metais pateikta medžiaga, vidutinis plynai iškirstų medžių medžių stiebų, kartu su paliktais biržėse biologinės įvairovės medžiais, tūris yra 306 m3/ha. (nustatyta pagal visų miškų urėdijų pateiktus biržių iškirtimo duomenis).

Biržėse paliekamų biologinės įvairovės medžių vidutinis tūris yra 15 m3/ha. Taigi, vidutiniškai iš biržių gautos medienos vidutinis tūris (atmetus tūrį paliekamų biologinei įvairovei) yra 291 m3/ha.

2018 metais vidutinė kubinio metro apvaliosios medienos kaina buvo 47,9 Eur/ m3. Vadinasi, iš vieno hektaro vidutiniškai gaunama 13 938,9 Eurų (neišskaičiavus visų su miško nukirtimu, ištraukimu ir darbų administravimu susijusių kaštų).

2018 metais pasak Aplinkos ministro K. Navicko Labanoro regioniniame parke buvo suplanuota iškirsti 166 ha. miško (iki 2018-09-19 d. 90 ha. jau buvo iškirsti).

166 hektarai sudarytų 2 313 857 eurų pelną, neišskaičiavus darbo savikainos ir Valstybinės miškų urėdijos veiklos sąnaudų, kurios gali būti skaičiuojamos taip:

2018 m. pirmąjį pusmetį Valstybinės miškų urėdijos išlaidos sudarė 77,51 mln. eur., o pajamos – 84,22 mln. eur. Tokiu būdu įmonei iš gautų pajamų atėmus visas veiklos sąnaudas lieka 6,71 mln. pelno, taigi, veiklos realus pelningumas per pirmąjį 2018 m. pusmetį buvo 7,9672 proc. Remiantis šiais skaičiavimais, pelnas nuo vieno kubinio metro parduotos medienos buvo 38 162 eur. (7,9672 proc. nuo 47,9 eur/m3).

Jei skaičiuotume tokį veiklos pelningumą (7,9672 proc.) Labanoro kirtimams, iš gautų pinigų už parduotą apvaliąją medieną (2 313 857 eur) pelno liktų 184 349,61 eur.

Pagal Statistikos departamento duomenis, 2018-09-20 Lietuvoje gyveno 2 799 127 gyventojai. Tokiu būdu iš gautų pajamų už parduotą medieną atmetus VĮ Lietuvos miškų urėdijos veiklos sąnaudas ir likusią Valstybei sumą pinigų padalinus iš esamo gyventojų skaičiaus (2 799 127 gyventojų) gauname 0,06586 euro vienam gyventojui (kiek daugiau nei 6,5 Euro cento).

Taigi, sustabdyti Labanoro girios kirtimai kiekvienam Lietuvos gyventojui padengti valstybės negaunamoms pajamoms sudarytų 0,06586 Eur. kasmet.

Jei nebūtų jokių veiklos sąnaudų (kas yra neįmanoma – miško nupjovimas, atlyginimai, technika, kuras, visų kitų įmonės darbuotojų atlyginimai, turto išlaikymas kainuoja) valstybės negautos pajamos vienam gyventojui sudarytų 0,83 Euro per metus.

Už apskritai visus miškus miškininkystės sektorius į biudžetą už 2017 metus pervedė 26,9 mln eur. Tai sudarė 0,3169% Lietuvos biudžeto arba 9,61 eurą kiekvienam Lietuvos gyventojui per metus arba 80 euro centų vienam gyventojui per mėnesį.

Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad S. Čepinskas konferencijos „Neleiskime iškirsti Lietuvos miškų“ metu sakydamas, kad sustabdyti Labanoro girios kirtimai kiekvienam Lietuvos gyventojui kainuotų kainuotų 0,06586 Eur per metus buvo teisus.

  • Šaltiniai
  • Valstybinė miškų tarnyba
  • Mėnesiui stabdomi kirtimai Labanoro girioje; BNS; 2018.09.19
  • Valstybinių miškų urėdija augina pajamas; Verslo Žinios; 2018.08.01
  • Lietuvos statistikos departamento duomenys