Vyriausybės kovo 8 d. pranešime spaudai apie įvykusius susitikimus rašoma, kad be kitų klausimų aptartas ir Žemės ūkio ministerijos perkėlimas iš Kauno į Vilnių.

„Žemės ūkio rūmų atstovai išsakė pritarimą, kad ministerija perkeliama į Kauną, tai stiprina regioninę politiką.“

Vyriausybė

Kilmė

Po susitikimo su Žemės ūkio rūmais (ŽŪR) atstovais Vyriausybės puslapyje skelbiama: „Žemės ūkio rūmų atstovai išsakė pritarimą, kad ministerija perkeliama į Kauną, tai stiprina regioninę politiką.“

Teksto rašymo metu ši žinia nebuvo paneigta.

Kas melas

Tačiau pačių ŽŪR puslapyje rašoma apie tą pačią kovo 8 d. vykusį organizacijos tarybos posėdį. Čia pritarimo ministerijos perkėlimui nėra. Apie tarybos sprendimą rašoma:

„Nors ŽŪM atstovai jau žvalgosi patalpų Kaune ir neoficialiai jau yra nuspręsta, kur įsikurs ministerija, tačiau aistros dėl ministerijos perkėlimo vis dar verda. Štai ir ŽŪR sulaukė ŽŪM darbuotojų profesinės sąjungos kreipimosi. Vilniuje gyvenantys ŽŪM darbuotojai reiškia susirūpinimą dėl savo ateities ir raštu pateikė nuogąstavimus dėl jau pradėtos reformos neigiamų pasekmių. Ar ne per vėlai? Vis dėlto ŽŪR taryba išklausė ŽŪM profesinės sąjungos atstovų argumentų ir balsuodami išreiškė savo nuomonę: 4 nariai pritarė ŽŪM perkėlimo į Kauną sprendimui, 7 nariai susilaikė ir 11 narių nepritarė. Priminsime, kad ŽŪR taryboje yra 23 nariai.“

ŽŪR organizacija, kurios veiklą nusako atskiras įstatymas ir kuri vienija pagrindines žemdirbiškas organizacijas ir joms atstovauja Lietuvoje bei užsienyje.

Situaciją pakomentavo Premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas viešiesiems ryšiams Tomas Beržinskas: „Kanceliarijos darbuotojas, kuris rengė pranešimą spaudai, padarė klaidą. Dėl šios klaidos apgailestauju ir ji bus ištaisyta. Žemės ūkio rūmų parama ministerijos perkėlimui nebuvo išreikšta.“

  • Šaltiniai
  • lrv.lt; S. Skvernelis: Vyriausybė palaiko Kauno strateginius projektus; 2019.03.08;
  • zur.lt; ŽŪR tarybos posėdyje – aktualūs klausimai; 2019.03.11