JAV milijonui rinkėjų atstovauja vienas žmogus
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis

LVŽS atstovams pateikus siūlymą Seimo narių skaičių antradienį Seime kilo diskusija. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis tokį siūlymą argumentavo teigdamas, kad JAV milijoną rinkėjų atstovauja vienas žmogus.

Šią frazę V. Pranckietis išsakė Seime per balsavimą dėl pataisos pateikimo.

Ši frazė yra neteisinga.

JAV Kongresą sudaro du įstatymo leidžiamieji kambariai – Senatas ir Atstovų rūmai. Abi šios šakos dalijasi įstatymo leidžiamosiomis galiomis.

Senato nariai renkami atsižvelgiant į valstijų skaičių, nepriklausomai nuo jų populiacijos. Visos valstijos gauna po 2 senatorius jų interesams atstovauti. JAV sudaro 50 valstijų, todėl Senato rūmuose yra 100 senatorių, o tokios didelės valstijos kaip Kalifornija ar Teksasas turi lygiai tiek pat atstovų, kaip ir sąlyginai retai apgyvendintos valstijos, tokios kaip Vajomingas ar Montana.

Tokia santvarka garantuota JAV Konstitucijos, kad didžiosios valstijos negalėtų primesti savo valios mažosioms ir į jų interesus taip pat būtų atsižvelgta.

Atstovų rūmus sudaro 435 politikai. Iš tiesų, rinkimai į šią Kongreso šaką vyksta atsižvelgiant į gyventojų skaičių valstijose. Vidutiniškai vienas Atstovų rūmų narys atstovauja 711 tūkst. žmonių, tačiau šis skaičius atskirose valstijose gali kiek skirtis. Pavyzdžiui valstijoje, kurioje vienas atstovas atstovauja daugiausiai rinkėjų – Montanoje, vienas rajonas turi 994 416 milijono gyventojų. Taip yra todėl, kad visa valstija laikoma kaip vienas rinkiminis rajonas.

Mažiausias rinkiminis rajonas yra Rod Ailendo 1-asis rajonas, kuriame gyvena 526 283 gyventojai.

Apie tai, kaip suskirstyti Atstovų rūmų rinkiminiai rajonai ir kiek juose gyvena žmonių galima pasiskaityti JAV surašymo tarnybos ataskaitoje čia.

Valstijos yra padalijamos į apylyges dalis su atitinkamu žmonių skaičiumi ir to rajono rinkėjai deleguoja savo atstovą į Atstovų rūmus.

Daugiausiai gyventojų turinti Kalifornija deleguoja net 53 atstovus. Aliaska, Montana, Delaveras, Šiaurės ir Pietų Dakotos, Vermontas ir Vajomingas turi tik po vieną atstovą, nes yra laikomi kaip vienas rinkiminis rajonas.

Rajonai yra perbraižomi kas dešimt metų atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus pokyčius. Tačiau Atstovų rūmų narių skaičius dėl to nepasikeičia. Atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus pokyčius yra perbraižomi atskirų valstijų rinkiminiai žemėlapiai, tačiau bendras atstovų skaičius lieka toks pat. 435 Atstovų rūmų nariai dirbo nuo 1913 metų nepaisant to, kad gyventojų skaičius JAV nuo to laiko gerokai padidėjo.

Todėl V. Pranckiečio teiginys, kad 1 atstovas JAV atstovauja milijonui gyventojų yra neteisingas. Nors pats principas, kad JAV Atstovų rūmų sudėtis priklauso nuo gyventojų skaičiaus valstijose yra iš dalies teisingas, tačiau pats Atstovų rūmų narių skaičius dėl to nepasikeičia.

Skaičius, kuri įvardijo Seimo pirmininkas taip pat yra neteisingas, nes vienas Atstovų rūmų narys vidutiniškai atstovauja 711 tūkst. žmonių, o milijono gyventojų neturi nei vienas rinkiminis rajonas. Arčiausiai šio skaičiaus yra Montanos atstovas, respublikonas Gregas Gianforte, kurio rajone registruoti 994,416 gyventojai 2010 metų surašymo duomenimis. Tačiau tai tėra sutapimas, nes nėra jokio dokumento, kuris reglamentuotų tokį rinkimų rajonų paskirstymą.

Taip pat lyginti Lietuvos respublikos Seimo su JAV Kongresu negalima dėl to, kad JAV Kongresą sudaro dvi šakos, kurių tik viena renkama atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus pokyčius, o kitos šakos funkcija ir yra būti atsvara bei suteikti balsą mažesnėms valstijoms.

  • Šaltiniai
  • JAV Konstitucija
  • JAV surašymo tarnybos duomenys