Iki šiol, nuo 2017 metų, S. L. Kalėda ėjo Europos Komisijos (EK) Teisės tarnybos nario pareigas.

S. L. Kalėda Bonos universitete įgijo magistro, Krokuvos Jogailos universitete – teisės mokslų daktaro laipsnį.

ESBT sudaro du teisėjai iš kiekvienos valstybės narės. Teisėjai skiriami šešerių metų kadencijai su teise paskirti juos kitai kadencijai.

ESBT nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų pareikštus ieškinius dėl ES institucijų teisės aktų, valstybių narių ieškinius ES Komisijai. Taip pat ieškinius dėl ES institucijų tarnautojų padarytos žalos atlyginimo, ieškinius intelektinės nuosavybės srityje, nurodoma ministerijos išplatintame pranešime žiniasklaidai.

ELTA primena, kad Vyriausybė šių metų balandį priėmė nutarimą siūlyti S. L. Kalėdos kandidatūrą į ESBT teisėjus.

Kaip numato įstatymas, teisėjo kandidatūrą Vyriausybė turi pateikti pirmiausia gavusi prezidento pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

Prezidentas ir Seimas minėtos kandidatūros siūlymui atitinkamai pritarė praėjusių metų rugsėjo 29 dienos dekretu ir šių metų balandžio 6 dienos nutarimu.

Lietuvos pasiūlyto ESBT teisėjo Virgilijaus Valančiaus kadencija pasibaigė 2019 m. rugpjūčio 31 d.