Buvo skelbta dėl itin nepalankių sąlygų Šiauliuose, kur viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė. Taip pat pablogėjusios oro sąlygos buvo fiksuotos ir Kaune.

Pagrindinės padidėjusio oro užterštumo priežastys – transporto keliama tarša ir pakeltoji tarša (dulkės keliamos intensyvaus transporto, vykdomų statybos, kelių remonto, žemės ūkio darbų).

Kaip skelbiama, rugsėjo 14 d. sąlygos teršalams sklaidytis bus palankios, oro užterštumas sumažės ir neviršys normų.

📌Rekomendacijos:

🏛Savivaldybėms - intensyviau drėgnu būdu valyti gatves, užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi statybos ir kelių remonto vietose.

👩‍🧑‍Gyventojams – miestuose vengti intensyvaus eismo gatvių, statybviečių, nesivaikščioti, nesportuoti šalia šių oro taršos šaltinių.