Informaciniai paketai, kuriuose nugulė rekomendacijos, pasieks įstaigas rugsėjo viduryje, nurodo kontrolieriaus tarnyba. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrams (SKPC) ir socialinių paslaugų centrams (SPC) bus išsiųsta apie 400 tokių paketų. Viliamasi, kad tokia informacija padės centrų darbuotojams tinkamai konsultuoti ir suteikti pagalbą besikreipiančioms moterims.

„Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atlikta apžvalga parodė, kad SKPC ir SPC specialistėms gali pritrūkti žinių, kaip organizuoti pagalbą atsižvelgus į skirtingas negalias. Pavyzdžiui, teikti konsultavimo, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas moterims su judėjimo, klausos, regos, intelekto ar psichosocialine negalia. Informacinių paketų sklaida visoje Lietuvoje turėtų padėti užpildyti šią spragą“, – teigiama pranešime.

Tarnybos teigimu, rengiant rekomendacijas aktyviai konsultuotasi su skirtingomis žmonių su negalia organizacijomis. Metodiniai patarimai, kaip teikti paslaugas moterims su skirtinga negalia, publikuojami ir interneto svetainėje „Visureikalas.lt“.