Bendrija neleidžia patekti į darželį


Kaip „Kas vyksta Kaune“ antradienį išdėstė namo savininko žmona (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kaimynai nenori leisti pasiekti pastatą darželio darbuotojams ir lankytojams – vaikams ir tėvams, siekia apskritai uždrausti darželio veiklą T. Ivanausko gatvėje esančiame name. Dėl to bendrija esą sukilo, turėjo susirinkimą, surinko parašus.

„Dauguma atseit nubalsavo prieš veiklą ir kad nesutinka leisti naudotis bendru turtu – servitutiniu keliu, inžineriniais tinklais, aikštele, užkardu ir t. t. Iš tikrųjų, kadangi keliui nustatytas servitutas, bendrija negali uždrausti juo naudotis, nes dalis kelio priklauso mums nuosavybės teise. Kas ten bebūtų, ar atvažiuotų svečiai, ar patys gyventume, ar išnuomotume turtą, visi, susiję su namu, turi teisę tuo keliu eiti ir važiuoti“, – kalbėjo pašnekovė.

Pasak jos, remiantis LR įstatymais darželio veiklai gyvenamajame name nereikia nei kaimynų pritarimo, nei iš anksto juos informuoti. Jeigu tai būtų reikėję daryti, namo savininkai esą būtų pasirūpinę sutikimais prieš pasirašydami su darželiu nuomos sutartį. Dabar gi visi reikalingi leidimai – higienos pasas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimas, bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono savivaldybe – yra, bet praktiškai vykdyti veiklą sudėtinga.

„Bendrija turi išsirinkusi įgaliotą asmenį, kuris net nėra bendrijos narys ir toje gatvėje negyvena, bet gyvena jo tėvas, parašęs notarinį įgaliojimą, kad minėtas asmuo atstovautų bendrijai. Jis – buvęs prokuroras, visus nuolat labai gąsdina. Darželiui išsiuntė raštą apie gyventojų nesutikimą čia organizuoti darželio veiklą. Atseit, jeigu darželis vis tiek steigsis ir pradės veiklą, jo personalo, lankytojų neleis pro užkardą, vartelius, pastatys apsaugą, užkoduos vartelius.

Kai kalbėjome su žmonėmis susirinkimo metu, sakėme, kad gatvele automobiliai nevažiuos, tėvai paliks mašinas aikštelėje prie užkardo arba šalikelėje ir vaikus atves pėsti. Auklėtojos netgi sutiko statyti automobilius dar toliau, kone už kilometro, „Lidl“ aikštelėje, kad tik gyventojai turėtų ramybę ir eismas nebadytų akių. Nors to nereikėtų daryti, iš tikro, turi teisę įvažiuoti ir pasistatyti prie namo. Jie su sąlygomis nesutiko, nors ėjome į visokius kompromisus“, – pasakojo moteris.

Su kardeliais ir policijos palyda


Pirmadienį ryte atvykusi prie užkardo, savo mobiliuoju telefonu pašnekovė jo atidaryti jau negalėjo, neveikė ir vartelių magnetas. Buvo iškviesti policijos pareigūnai, jie peržiūrėjo darželio dokumentus, leidimus, Registrų centro išrašus, konsultavosi su valdininkais ir, anot moters, pasakė gyventojams, kad jie neturi teisės uždrausti patekti į darželį.

„Jie vis tiek neatidarė, apeliuodami į tai, kad yra bendruomenės susirinkimo protokolas, pagal kurį dauguma nubalsavo neleisti svetimiems naudotis savo turtu. Ir viskas, neleidžia. Norėjome situaciją išspręsti iki pradedant rinktis tėvams ir vaikams, nes vis tiek tai yra šventė, baisu, kad pirmąkart atvykę į darželį, vaikai pamatys tokią nesąmonę.

Bet susitvarkyti nespėjome, nes bendrijos įgaliotinis su tėvu gynė teritoriją, prie vartų aiškinomės gal dvi valandas, pradėjo rinktis tėvai. Įsivaizduokite, ateina mama su dvejų metų pypliu, gėlėmis rankose ir lenda po užkardu, o bendrijos atstovas lekia vos ne stumti ją atgal. Policininkas sako, „įleiskite moterį su vaiku“, tokie dalykai“, – dramatišką rytą nupasakojo pašnekovė.

Viskas baigėsi tuo, kad įgaliotinio atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savavaldžiavimo, pareiškimą parašė moters vyras – faktinis namo savininkas. Teisinių pretenzijų turėjo ir leidimus veiklai turinti darželio direktorė, kuriai buvo apribota galimybė dirbti. Bendrijos interesų gynėjas davė atkirtį – policijai pateikė pareiškimą namo savininko atžvilgiu, kad šis esą savavališkai laužo bendrijos sprendimą ir įleidinėja svetimus žmones į teritoriją.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad rugpjūčio 4 d., apie 08.20 val., buvo gautas pranešimas apie gyventoją, T. Ivanausko gatvėje Ringauduose neįleidžiantį į ugdymo įstaigos teritoriją, taip trikdant ugdymo įstaigos veiklą. Kauno apskrities VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 294 str. 1 d. (savavaldžiavimas). Apie kitus skundus policija duomenų nepateikė.

Darželio vadovei – durininkės etatas


Pirmadienį, pasibaigus namo savininkų, darželio vadovės ir bendrijos atstovo konfrontacijai, policija su pareiškimais išvažiavo, apsaugos darbuotojas irgi išvyko, pašnekovės telefonas vėl aktyvuotas užkardui pakelti. Tačiau varteliai uždaryti, darželio steigėjai turi tik vieną magnetą, visiems padalinti negali.

„Visą dieną su vyru stovėjome ir įleidinėjome tėvus, specialiai atvykimą planavome taip, kad nebūtų susigrūdimo. <...> Ir tos įstaigos misija yra vaikus prie darželio pratinti pamažu, filosofija yra visai kitokia nei tradicinių darželių. Šiandien darželis jau dirba visa koja, direktorė vaikus prie vartų įleidinėjo pati. Galvojome sudaryti galimybę bent auklėtojoms įvažiuoti, prie namo laisvai telpa trys automobiliai, bet bendrija neleidžia įvesti jų numerių. Tai užkardą visą dieną kilnoju aš. Žiūrėsime toliau, kas bus“, – užbaigė moteris.

Ji nurodė, kad darželį privačiame name lankys apie 30 vaikų, bet jie renkasi epizodiškai. Dabar ikimokyklinį ugdymą esą pradeda 15 vaikų, po savaitės ar dviejų prisijungs dar, o likusieji – po Naujųjų metų.

Bendrijai atstovaujantis teisininkas Aivaras Kriščiūnas naujienų portalui išdėstė oficialią privačių namų bendrijos poziciją. Pasak jo, pirma gyventojai skundžiasi dėl didėjančio transporto srauto. Antras dalykas – pašalinių žmonių patekimas į teritoriją. Ten gyvena garbaus amžiaus žmonės, pensininkai, kurie nori ramybės, saugumo, o dabar pirmyn atgal traukia būriai prašalaičių. Trečia – mažų vaikų keliamas triukšmas. Su darželiu kalbėta dėl garso apsaugos priemonių – bendrijai esą pasakyta, kad įstatymai dieną triukšmauti leidžia, tad ir bus triukšmaujama.

„Esmė, kad gyvenamasis namas, kuriame įsteigtas darželis, stovi privačiame kvartale. Sklypai, įvažiavimo keliukas, automobilių stovėjimo aikštelės, užkardas, inžineriniai tinklai yra privatūs. Vieno namo savininkai pastatą išnuomojo darželio veikla užsiimančiai įmonei. Tačiau ta įmonė tiesiog atėjusi ir nieko nederinusi su savininkais pasakė „jūsų stovėjimo aikštelėje darbuotojai dabar statys automobilius, šiuo keliu važinės mūsų mašinos, vaikščios darželio lankytojai, naudosimės jūsų bendrais tinklais, prašome duoti mums vartelių raktus, užkardo pultelius“ ir t. t.

Visi pasipiktino – palaukite, čia stovi mūsų automobiliai, žaidžia mūsų vaikai. Tai net ne gatvė, o įvažiavimas, toks siauras, kad vos prasilenkia dvi mašinos ir norėdamos apsisukti turi įvažiuoti į kažkurį kiemą. Jokio leidimo neprašė, su bendrija nederino kompensacijos ar naudojimo sąlygų, tik namo savininkai gana griežtai pasakė, kad teisę naudotis namu turi, kartu – ir bendru turtu, nors teisių į jį neturi ir tas bendras turtas nėra namo priklausiniai“, – situaciją iš kitos užkardo pusės piešė A. Kriščiūnas.

Anot jo, darželio steigėjai visiškai neina į derybas, kad būtų nustatytos tam tikros naudojimosi bendru turtu sąlygos, apribojimai. Bendrija pageidautų turėti sąrašą darbuotojų ir žmonių, darželio klientų, kurie galėtų naudotis keliu, o bendrija – kontroliuoti patekimą.

„Jie informacijos teikti nepanorėjo: eis, kas norės, važiuos, kas norės, statys mašinas, kur norės. Gana įžūliai pasakė, kad naudosimės jūsų bendru turtu. Mano, kaip teisininko, atstovaujančio bendrijai, nuomone, tai yra neteisėtas veiksmas, kuris, turbūt, bus nagrinėjamas teisme civiline tvarka“, – kalbėjo bendrijos atstovas.

Turi priekaištų policijai


O pirmadienį įvyko labai didelis konfliktas, A. Kriščiūno žodžiais – veržimasis į privačią teritoriją. Sargas nepraleido, tuomet darželio steigėjai iškvietė policiją. Pareigūnai pasižiūrėjo, kad darželio dokumentai yra, pastatas išnuomotas, tačiau bendrija taip pat pagal savo įstatus sušaukė susirinkimą ir nusprendė neleisti naudoti bendro turto ikimokyklinio ugdymo reikmėms bei pradėti teritorijos sargybą.

Namų bendriją sudaro 12 narių, susirinkime dalyvavo 10, prieš darželį nubalsavo 9 nariai, už – 1 (savininkas).

„Policija žiūri, kad tarsi teisūs ir vieni, ir kiti – buvo pasiūlyta spręsti ginčą civiline tvarka. Mes tai suprantame, bet ką dabar daryti? Pareigūnai užėmė pasyvią būseną: nevertė įleisti į darželį, bet ir nestabdė žmonėms pradėjus veržtis. Policija stovėjo, žiūrėjo ir nieko nedarė. Pavadinčiau dideliu aplaidumu ar pareigūnų pažeidimu. Viešosios tvarkos pažeidimai vyksta, o policija juos toleruoja.

Mano žiniomis, pareigūnai paėmė pareiškimą iš darželio atstovų. Šiandien pašalinome apsaugą, tai kilo didžiulis chaosas, privažiavo dar daugiau automobilių ir taip užstatė aikštelę, kad namų savininkai negalėjo išvažiuoti. Kiti stovi įvažiuoti prie užkardo, signalizuoja“, – teigė bendrijos atstovas.

Abi pusės taip pat kaltina viena antrą melu, tam tikru manipuliavimu gyventojų nuomone. Naujienų portalui buvo pateikta daugiau detalių, kurios gali būti reikšmingos ir tikriausiai bus įvardytos civiliniame procese, bet nebūtinai svarbios skaitytojui.

Savivaldybė: darželis gali veikti


Registrų centro duomenimis, aptariamas namas T. Ivanausko gatvėje yra išnuomotas UAB „STEAM pasaulis“ nuo šių metų birželio 1 d. iki 2033 m. rugsėjo 30 d. Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Jolanta Jankauskienė „Kas vyksta Kaune“ patikino, kad įstaiga gavo higienos pasą rugpjūčio 30 d. ir biurokratiniu požiūriu galės vykdyti veiklą.

„Tai yra privatus namas. Jo savininkas sprendžia, ką steigti pastate. Šiuo atveju, įsteigtas darželis. Dabar yra tokia tendencija Lietuvoje, kad steigiasi privačios ugdymo įstaigos. Labiau tai aktualu tuose kraštuose, kur gyventojų koncentracija didesnė“, – kalbėjo J. Jankauskienė, pažymėjusi, kad savivaldybė sveikina kiekvieną privačią iniciatyvą rajone organizuoti ikimokyklinį ugdymą.

„Tėvai neturėtų tiek lėšų, kad galėtų leisti vaiką į privačią įstaigą. Jeigu mes netalpiname vaikų Kauno rajono savivaldybės įsteigtose ugdymo įstaigose, ieškoma, kaip sudaryti tą galimybę miesto ar privačiuose darželiuose. Apie situaciją įstaiga supažindinusi tėvus – kad šie turėtų atvežti vaikus iki užkardo, o tada palydėti“, – sakė. J. Jankauskienė.

UAB „STEAM pasaulis“ valdomas darželis Kauno rajone pradėjo veikti 2020-aisiais. Pernai jo padalinio Karmėlavoje veiklai skirtas rajono savivaldybės finansavimas, šiemet bendradarbiavimo sutartis papildyta darželiu Ringauduose, kur įstaiga įsipareigojusi priimti 40 darželinukų.

Savo ruožtu, rajonas įsipareigojęs atsiskaityti su privačiu darželiu pagal savivaldybės tarybos patvirtintą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje teikiamų paslaugų įkainį vienam vaikui už kiekvieną jo faktiškai lankytą dieną – 14,50 Eur.