R. Mikliušas į LAT kreipėsi, prašydamas panaikinti Advokatų tarybos 2021 m. gruodį priimtą sprendimą nuo 2022 m. kovo 1 d. laikinai išbraukti jį iš praktikuojančių advokatų sąrašo.

Tokį sprendimą Advokatų tarybą priėmė, reaguodama į tai, kad R. Mikliušui vadinamojoje teisėjų korupcijos byloje buvo pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu.

Su prašymu panaikinti Advokatų tarybos sprendimą R. Mikliušas iš pradžių kreipėsi į Vilniaus apygardos tesimą, tačiau šis ieškinį atmetė. Apskundus šį sprendimą Apeliaciniam teismui, šis paliko galioti pirmosios instancijos teismas.

LAT teisėjų kolegija, išnagrinėjusi R. Mikliušo skundą, pažymėjo, kad laikinas išbraukimas iš praktikuojančių advokatų sąrašo, kaip laikina, prevencinio pobūdžio priemonė, nesulaukus baudžiamojo proceso pabaigos, yra leidžiamas ir savaime nekelia problemų nekaltumo prezumpcijos požiūriu.

„Teisėjų kolegija, įvertinusi dėl ieškovo laikino išbraukimo priimto Advokatų tarybos sprendimo turinį ir kitas susijusias aplinkybes, pritarė teismams, kad šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, neva ieškovas jo laikino išbraukimo kontekste būtų traktuojamas kaip kaltas dėl veikų, dėl kurių jis yra kaltinamas“, – teigiama LAT pranešime.

Anot LAT, R. Mikliušo nurodyti atskiri Advokatų tarybos sprendimai laikinai neišbraukti iš praktikuojančių advokatų sąrašo kitų kaltinamųjų advokatų, kurių situacijos nebuvo analogiškos ieškovo situacijai, savaime nerodo gilaus ir ilgalaikio Advokatų tarybos praktikos prieštaringumo.

LAT teismų procesinius sprendimus, kuriais ieškinys atmestas, paliko nepakeistus.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

ELTA primena, kad R. Mikliušas yra pirmos instancijos teismo pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jam skirta 7,3 tūkst. eurų bauda. Šis sprendimas yra apskųstas Apeliaciniam teismui, kuris savo sprendimą žada skelbti šių metų rugsėjį.