Prie ežero – poilsio pastatas ir netgi pirtis

Pakretuonės vandens malūnas stovi Aukštaitijos nacionaliniame parke, miškų apsuptyje. Visai šalia įspūdingo grožio Aukštaitijos perlu vadinamo Žeimenio ežero.

Šis didelis – 1,2869 ha – sklypas yra Švenčionių rajone, Kretuonėlės vs. 1. Valstybinės žemės sklypas dar 1999 m. buvo išnuomotas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Nuoma galioja iki 2098 m.

Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šiame sklype yra registruota nemažai statinių. Pavyzdžiui, gyvenamasis namas, kurio bendrasis plotas – 136,80 kv. m. Taip pat yra ir 297,91 kv. m dydžio poilsio namas. Dokumentuose nurodoma, kad 2021 m. buvo pabaigtas statinio kapitalinis remontas. Taip pat sklype – ir 66,59 kv. m dydžio pirtis.

Pakretuonės malūnas
Foto: DELFI / Julius Kalinskas


Be to, Registrų centro duomenimis, yra ir kitų pagalbinių pastatų.

2018 m. lapkričio pabaigoje šiose patalpose buvo kilęs gaisras. Kaip tuomet rašė žiniasklaida, gaisro metu sudegė pastato stogas, išdegė palėpės patalpos, kuriose buvo įrengti nuomojami kambariai ir pobūvių salė.

Bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Aidas Sinkevičius tuomet teigė, kad Pakretuonės malūnas yra vienintelė tokia bibliotekai priklausanti vieta, kurioje buvo organizuojami tiek mokymai, joje galėdavo poilsiauti bibliotekos darbuotojai ir kiti žmonės.

„Iš esmės yra mokymai, bet yra kartais ir išnaudojama darbuotojų poilsiui. Galėjo ir kiti žmonės poilsiauti, nes informacija buvo viešai prieinama ir kainodara yra paskelbta. Už tai biblioteka gaudavo lėšų, kuriomis padengdavo eksploatacines išlaidas“, – anksčiau yra teigęs A. Sinkevičius.

Vėliau, po kilusio gaisro, malūnas buvo atstatytas.

2022 m. gegužės 26 d. bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas pasirašė įsakymą „Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymo bazės ir žinybinės poilsiavietės „Pakretuonės vandens malūnas“ mokamų paslaugų teikimo“.

Šiuo įsakymu jis nustatė, kad nuo 2022 m. birželio 1 d. pradėta teikti poilsiavietės apžvalgos paslauga. Suaugusiam lankytojui ir vaikams nuo 7 metų tai kainuos 2 Eur, vaikams iki 6 metų – nemokamai.

Pastatų prie ežero biblioteka atsisakyti neketina

Kaip biblioteka naudoja šią poilsiavietę? Atsakydami į šį klausimą bibliotekos atstovai teigė, kad jau keitėsi šio bibliotekos padalinio pavadinimas. Dabar oficialiai tai jau ne poilsiavietė, o mokymų bazė.

Pakretuonės malūnas
Foto: DELFI / Julius Kalinskas


„Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymų bazė (2022 m. keitėsi pavadinimas) yra naudojama konferencijų, renginių, mokymų organizavimui (šiam tikslui viena įrengta mokymų salė, kita patalpa baigiama įrengti) ir renginių, mokymų dalyvių apgyvenimui. Šiuo metu atliekamas patalpų paskirties keitimas iš poilsio į mokymo reikmėms. Turtas naudojamas teikiant metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms pagal Bibliotekų įstatymą ir vykdant Nacionalinės bibliotekos nuostatuose nurodytas funkcijas:

- organizuojami mokymai, dirbtuvės ir seminarai darbuotojams (kompetencijų vadybos mokymai ir strateginės sesijos, bendradarbiavimo ir pagalbos Ukrainai planavimo ir vykdymo koordinatorių darbo grupės susitikimai, vidinės komunikacijos ambasadorių dirbtuvės, Skaitytojų klubo susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės ir kt.

Vykdant socialinių ir humanitarinių mokslų sričių taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą:

- mokymų bazėje periodiškai organizuojamas LILAEST tarptautinis seminaras, kuriame dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių bibliotekų darbuotojai, skaitomi tarptautiniai pranešimai aktualiomis temomis, organizuojamos diskusijos ir dalijimasis gerąja praktika, kitos veiklos;

- mokymų bazėje organizuojami susitikimai su viešųjų bibliotekų atstovais, informacinių sistemų diegėjais, IT specialistais, bei kitos veiklos;

- nuo 2023 m. gegužės 10 d. įgyvendinamas projektas „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“, kurio metu mokymų bazėje planuojamos mokymų organizavimo veiklos“, Delfi raštu atsiųstame atsakyme nurodė bibliotekos atstovai.

Parodos atidarymas
Foto: Organizatorių nuotr.


Jie teigė, kad čia nėra teikiamos poilsio paslaugos.

Kada paskutinį kartą pastatai buvo atnaujinti? Kiek bibliotekai kainavo šių pastatų atnaujinimas ir įrengimas? Į šiuos klausimus gautas štai toks atsakymas: „Po 2018 m. įvykusio gaisro atstatytas pastatas (gaisro priežastis – pažeista elektros instaliacija), remonto pabaiga – 2021 m. Pastato atnaujinimui panaudota 319,9 tūkst. eurų (dalis – gautos draudimo išmokos lėšos). ES lėšos nebuvo naudojamos.“

Valstybinės įstaigos skatinamos tiesioginėms funkcijoms nenaudojamo turto atsisakyti ir jį perduoti Turto bankui. Ar biblioteka neketina šio turto atsisakyti? Atsakydama į klausimus, biblioteka laikėsi pozicijos, kad šio turto atsisakyti neketinama.

„Turtas naudojamas tiesioginėms funkcijoms pagal paskirtį, todėl atsisakyti neplanuojama. Infrastruktūra baigiama ruošti veikloms, kurios jau pradėtos įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos, kaip projekto vykdytojos. 2023 m. gegužės 10 d. pradėtas vykdyti didelės apimties projektas „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“. Projekto metu planuojama naudoti mokymų bazės patalpas. Projekto metu planuojama iš viso surengti per 150 mokymų ir apmokyti 6000 unikalių dalyvių.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą, kryptingą ir ilgalaikį poveikį turintį kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymą, tiesiogiai prisidedant prie teikiamų kultūros paslaugų kokybinių pokyčių. Jis yra skirtas Kultūros ministerijos valdymo srities kultūros įstaigų (įskaitant Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą) darbuotojų, savivaldybių kultūros centrų ir kitų savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojų bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimui“, – teigė bibliotekos atstovai.

Galima apgyvendinti iki 40 asmenų

Paklausus, kiek šiose patalpose yra lovų, skirtų nakvynei, bibliotekos darbuotojai nurodė, kad patalpose galima apgyvendinti iki 40 asmenų.

Ar biblioteka nemato galimybės veiklas iš šių patalpų perkelti į kitas bibliotekos valdomas patalpas, pavyzdžiui, centrinę savo būstinę Vilniuje? Atsakydami į šį klausimą bibliotekos darbuotojai teigė, kad neįmanoma atsisakyti patalpų, nes jose galima suteikti nakvynės galimybę.

Pakretuonės malūnas
Foto: DELFI / Julius Kalinskas


„Nacionalinės bibliotekos pastate Vilniuje nėra jokios nakvynėms tinkamos infrastruktūros, todėl kelių dienų mokymai, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai įprastai organizuojami Nacionalinės bibliotekos mokymų bazėje. Išnaudojant mokymų bazės teikiamas galimybes, apgyvendinimui sutaupytas lėšas galima panaudoti svarbioms reikmėms, pavyzdžiui, mokymų atveju nusipirkti daugiau mokymų valandų, į mokymus pakviesti daugiau dalyvių ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinė biblioteka, siekdama efektyviai valdyti jai patikėtą turtą, Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje sutelkė funkcijas, kurios anksčiau buvo vykdomos nutolusiuose padaliniuose: 2011 m. atsisakyta bibliotekos Antrųjų rūmų, esančių Vilniuje, K. Sirvydo g. 4 (4045,70 kv. m pastatas (vienuolynas) ir 887,85 kv. m pastatas (bažnyčia) perduoti Vilniaus arkivyskupijai), 2020 m. Pamokslininkų Ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynui perduotos 1749,14 kv. m depozitinės saugyklos patalpos Raseiniuose (2023 m. Turto bankui galutinai perduoti Raseiniuose naudoto pastato kiemo statiniai). Taip pat 2022 m. Turto bankui perduotos prie Nacionalinės bibliotekos prijungto Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro patalpos Vilniuje (774,78 kv. m biuras Ukmergės g. 222; 75 kv. m parduotuvės patalpos adresu Pylimo g. 60; 95,81 kv. m sandėlis Geležinio Vilko g. 12), kurių Nacionalinė biblioteka nenaudojo“, – teigiama bibliotekos atsakyme.

Kultūros ministerija: vien tik poilsiui skirtų patalpų reikėtų atsisakyti

Kultūros ministro Simono Kairio patarėja Viktorija Vitkauskaitė Delfi perdavė Kultūros ministerijos, kuriai yra pavaldi biblioteka, komentarą.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas


„Šiuo metu yra atliekamas planinis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos auditas, todėl platesnį komentarą dėl minimų patalpų naudojimo galėsime pateikti gavę audito išvadas“, – teigiama ministro atstovės spaudai atsiųstame komentare.

Anot jos, ministerija neturi poilsiui skirtų patalpų. Iš visų ministerijai pavaldžių įstaigų tokias turi dvi: „Kultūros ministerija neturi jokių darbuotojų poilsiui skirtų apartamentų. Iš visų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų patalpas, kurioms priskiriama poilsio funkcija, turi dvi: jau minėtoji Nacionalinė biblioteka ir Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka (turi Vertėjų centro patalpas Nidoje).“

Kultūros ministerijos vertinimu, poilsiui skirtų patalpų reikėtų atsisakyti. „Apskritai, Kultūros ministerijos vertinimu, vien tik poilsiui naudojamų patalpų įstaigose reikėtų atsisakyti“, – teigė V. Vitkauskaitė.