Generalinė prokuratūra praneša, kad gegužės 25 d., generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d., kurio metu bus siekiama nustatyti visas faktines aplinkybes, susijusias su Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2–ojo skyriaus prokuroro Dainiaus Kunigėlio elgesiu proceso dalyvio (nuteistojo) atžvilgiu, pavesta organizuoti ir kontroliuoti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui, o atlikti tyrimą – Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Ketvirtadienį buvo atlikti pirmieji proceso veiksmai, prokuroras nušalintas nuo pareigų.

Generalinės prokurorės nurodymu dėl prokuroro elgesio Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriuje atliekamas ir tarnybinis patikrinimas.

Šiandien taip pat yra gautas prokuroro prašymas atleisti jį iš užimamų pareigų. Pažymėtina, kad tokio prašymo patenkinimas nestabdo tyrimų ir neapriboja galimybės, esant pagrindui, taikyti asmeniui tarnybinę arba kitokią atsakomybę bei nuobaudą.

Generalinė prokurorė N. Grunskienė taip pat nurodė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui išsamiai patikrinti kito prokuroro kontroliuoto ikiteisminio tyrimo, pradėto dėl galimai vykdytų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš pareiškėją jam būnant dar nepilnamečiu, medžiagą.

Pabrėžiame, kad toks patikrinimas nereiškia, kad šis, šiuo metu nutrauktas, ikiteisminis tyrimas yra atnaujintas. Sprendimas dėl to, ar yra teisinis pagrindas atnaujinti šį ikiteisminį tyrimą, bus priimtas tik gavus patikrinimo išvadas.

Grunskienė: prašymas kol kas netenkinamas

Popietę surengtoje spaudos konferencijoje generalinė prokurorė Nida Grunskienė paaiškino, kad prokuroro prašymas atleisti iš pareigų gautas, tačiau kol kas netenkinamas.

„Noriu pabrėžti, kad gavus tokį prašymą, jei ir būtų priimtas sprendimas atleisti prokurorą iš pareigų, tai neapriboja ir nestabdo tyrimų, ir, esant pagrindui, taikyti asmeniui tarnybinę ar kitokią atsakomybę taip pat nestabdo ar neapriboja“, – paaiškino N. Grunskienė.

Be to, pasak jos, yra duotas pavedimas patikrinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo kitas prokuroras.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad nėra priimtas sprendimas panaikinti nutarimą. Šiuo metu yra tikrinama priimto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Gavus išvadą, jei bus nustatyta, kad netinkamai buvo atliktas ikiteisminis tyrimas – nepilnai, neišsamiai, tik tokiu atveju bus priimtas sprendimas atnaujinti ikiteisminį tyrimą“, – pabrėžė N. Grunskienė.

Jos teigimu, šis atvejis sukrėtė ir visuomenę, ir prokuratūrą.

„Toks elgesys tikrai netoleruotinas ne tik prokurorams, bet ir prokuratūros darbuotojams“, – akcentavo N. Grunskienė.


Generalinė prokuratūra taip pat pateikė ir šios istorijos įvykių chronologiją:

Asmens pareiškimas dėl galimai neleistino prokuroro elgesio bei papildoma medžiaga (garso įrašas) Generalinėje prokuratūroje gautas 2023 m. gegužės 22 d. Gavus pareiškimą nedelsiant pradėta vidaus tyrimo procedūra, kurią pavesta atlikti Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriui.

2023 m. gegužės 25 d. generalinei prokurorei buvo pateikta vidaus tyrimo išvada, kurioje siūloma pradėti tarnybinį patikrinimą.

Pradėjus tarnybinį patikrinimą, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiais prokuroras R. Petrauskas generalinei prokurorei pateikė tarnybinį pranešimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo tikslingumo.

2023 m. gegužės 25 d. generalinė prokurorė pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d.

__________

2022 m. sausio 6 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo (pagal LR Baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d.), neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (pagal LR Baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.) ir kitų nusikalstamų veikų.

Tyrimas pradėtas gavus K. P. pareiškimą, kuriame nurodyta, kad jam žinomas žmogus M. B. iš jo sąskaitos į savo sąskaitą pervedė 7 tūkst. eurų, neteisėtai pasinaudojęs elektroninės bankininkystės duomenimis.

Ikiteisminį tyrimą pavesta organizuoti ir kontroliuoti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2–ajam skyriui.

2022 m. lapkričio 11 d. baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota teismui.

2023 m. vasario 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuosprendžiu anksčiau 5 kartus teistą M. B. pripažino kaltu dėl sukčiavimo, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo. Teismas, subendrinęs su ankstesniu nuosprendžiu jam skirta bausme, M. B. skyrė 3 metų 8 mėn. laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Teismas iš nuteistojo priteisė 7 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti.

2023 m. kovo 1 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2–ojo skyriaus prokuroras Dainius Kunigėlis pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė M. B. skirti realią laisvės atėmimo bausmę, motyvuodamas tuo, kad, atsižvelgiant į M. B. įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą, dažnumą, jo buvusius 5 teistumus bei praeityje taikytas švelnesnio pobūdžio bausmes, menkas pastangas žalai atlyginti, nėra pagrindo manyti, kad bausmės atidėjimas jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

2023 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teismas prokuroro apeliacinį skundą tenkino ir M. B. skyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 3 metams 4 mėnesiams.

__________

Ikiteisminis tyrimas dėl nepilnamečio asmens privertimo lytiškai santykiauti (pagal Baudžiamojo kodekso 151 str. 2 d.) pradėtas 2022 m. vasario 2 d. Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis duomenimis, gautais minėto ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo metu.

Šį ikiteisminį tyrimą pavesta organizuoti ir kontroliuoti Vilniaus apygardos prokuratūros 1–ajam baudžiamojo persekiojimo skyriui.

Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis dėl kratų įtariamojo K. P. namuose, automobilyje ir darbo vietoje priimta 2022 m. vasario 21 d. Nutartyje atlikti kratą yra nurodoma, pagal kokį LR Baudžiamojo kodekso straipsnį atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Kratos atliktos 2022 m. balandžio 28 d. Atliekant kratą įtariamojo darbo vietoje – Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, dalyvavo ir kurijos teisininkas.

Kratos metu iš įtariamojo K. P. darbo vietos buvo paimta kompiuterinė įranga. Joje reikšmingų tyrimui duomenų rasta nebuvo, todėl paimta kompiuterinė įranga vėliau buvo grąžinta kurijai. Kratos įtariamojo K. P. gyvenamojoje vietoje metu taip pat buvo paimta kompiuterinė įranga, kurioje buvo rasti pornografinio turinio dalykai, kuriuose vaizduojamas vaikas.

2022 m. lapkričio 24 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 1–ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, konstatavo, kad nusikalstama veika, numatyta BK 151 str., nebuvo padaryta, todėl ikiteisminį tyrimą dėl šios nusikalstamos veikos nutraukė. Ikiteisminis tyrimas buvo tęsiamas toliau dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR Baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.

2022 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtu teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis K. P. pripažintas kaltu dėl disponavimo pornografiniu turiniu, kuriame vaizduojamas vaikas (pagal LR Baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.). Teismas K. P. skyrė galutinę 4 tūkst. eurų baudą.