Politinę karjerą pradėjote prieš 16 metų. Kilote vis aukščiau ir aukščiau. Dabar savotiškas stabtelėjimas. Kaip manote, ar tai ilgam?

- Nebuvo ta karjera labai jau lygi. Jei prisiminsime visus politinės karjeros etapus, buvo visko: ir nuopuolių, ir pakilimų. Gal tie kritimai nebuvo tokie žemi. Viskas priklauso nuo mūsų pačių - nuo manęs, nuo organizacijos, partijos. Politikams postai nėra skiriami amžinai. Jis turi būti pasiruošęs užleisti postą. Svarbiausia į tuos pasikeitimus reaguoti ramiai. Dabar viskas priklauso nuo pastangų: kaip sugebėsime pasirengti rinkimams ir juose dalyvauti. Tik po to galėsime kalbėtis apie artimą ir tolimą ateitį.

1998 metais vykusiame Prezidento rinkimų 2-ajame ture Valdui Adamkui pralaimėjote vos 14 tūkstančių rinkėjų balsų. Po pralaimėjimo įkūrėte NS partiją, pradėjote advokato karjerą. Kaip dabar?

- Esu Seimo narys. Pagal įstatymus privalau atstovauti rinkėjams. Būsiu aktyvus Seimo narys. Mūsų frakcija, nors ir nepasiskelbusi opozicine, pakankamai stipri Seime. Esame profesionalūs ir sugebėsime oponuoti valdančiajai daugumai. Pajėgūs parodyti jų darbo trūkumus. Taip ketiname prisidėti tiek prie valdžios geresnio darbo, tiek žmonių gerovės. Iš tiesų mes stengsimės būti aktyvūs. Patirtis leidžia tai daryti.

Ar neketinate kandidatuoti Prezidento rinkimuose 2009 metais?

- Prezidento rinkimai dar toli. Daug svarbiau - savivaldybių rinkimai, o po jų - Seimo. Būkime atviri - Lietuva yra parlamentinė valstybė. Parlamentas gauna tautos mandatą formuoti šalies Vyriausybę. Prezidento postas - reprezentatyvus. Turime jėgų ir planų per Seimo rinkimus kaip įmanoma daugiau gauti mandatų ir suformuoti Vyriausybę. Turime žmonių, galinčių dirbti. Manau, kad ir dabar galėtume sudaryti šešėlinę Vyriausybę, kuri stebėtų ir oponuotų šios Vyriausybės darbui. Dalyvauti Prezidento rinkimuose - politinės karjeros viršūnė.

Pakalbėkime apie politines perspektyvas. Ar nesijaučiate padaręs klaidų karjeroje?

- Nesu šventas. Juk mūsų niekas neruošė būti politikais. Niekas neklausia: ar moki veikti politikoje, ar turi supratimą apie politiką. Iš klaidų mokomės. Tai - nelengvas kelias. Ir dabar nesakau, kad visko išmokau ir žinau. Neįmanoma visko žinoti, bet patirties įgijau. Daug patirties duoda rinkimai, darbas valdžioje. Tai ir atsakomybės ir valstybės pajutimas. Tikras politikas privalo tai puoselėti. Prisipažįstu - buvo klaidų. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiau, kai žmogus pasimoko iš savo klaidų. Jeigu jų nekartoji - tai jau gerai.

Antradienį vyko NS partijos prezidiumo posėdis. Kokie sprendimai buvo priimti dėl dviejų ministrų - Vilijos Blinkevičiūtės ir Antano Valionio?

- Pirmasis partijos prezidiumo posėdis vyko prieš savaitę. Po balsavimo Seime susirinkome į prezidiumo posėdį. Vienbalsiai nusprendėme išeiti iš pozicijos - atšaukti savo ministrus iš Vyriausybės ir savo atstovus iš postų Seime. Šį antradienį po ilgų ginčų ir svarstymų patvirtinome, kad sprendimas - nekeičiamas. Jis yra toks, ir jį privalome vykdyti. Tačiau negalėjome neatsižvelgti, kad prašoma, jog mūsų ministrai liktų postuose. Tos aplinkybės nutylėti negalime. Negalime nesvarstyti ir kreipimosi. Vyriausybė - partinė. Šiandien koaliciją sudaro trys partijos. Išlaikant demokratines tradicijas ir parlamentinį darbo principą, šitos partijos turėtų kreiptis ir suformuluoti prašymą palikti ministrus, jei tikrai neturi savų žmonių šitam darbui. Jei prašymas būtų motyvuotas, tuomet dar kartą svarstytume siūlymą. Šiandien nemanome, kad Prezidento ir premjero prašymas palikti savo ministrus postuose yra svarstytinas. Taip ir pasakėme, kad ir toliau laikysimės, jog prezidiumas priimtų sprendimą - atšauktų ministrus iš Vyriausybės. Mūsų partija nemato, kodėl turėtume keisti savo nuomonę. Koalicija turi nuspręsti ir išsiaiškinti, ko nori. Ar turi kandidatus į ministrų postus. Kiek prisimenu, „darbiečiai“ tvirtina, kad tokių žmonių turi, socdemai sako tą patį. Man atrodo, kad koalicijoje vyksta nesusikalbėjimas. Turėtų patys išspręsti vidines problemas.

Vakar Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas pareiškė, kad ministrų palikimas postuose, sustabdant narystę partijoje, sumažintų žmonių pasitikėjimą politinėmis partijomis. Kaip jums atrodo?

- Noriu pastebėti, kad V.Muntianas iškart pradėjo kritikuoti premjerą Algirdą Brazauską. Tai yra jų koalicijos tarpusavio santykiai. Jei V.Muntianas jį kritikuoja, reikia laukti, ką į tai atsakys premjeras. Kodėl aš turiu kištis į jų ginčą?