„Šiandien rašau jums priėmusi man asmeniškai labai sudėtingą ir skausmingą sprendimą iš rytojaus Seimo darbotvarkės išimti paskutinį balsavimą dėl Pilietybės referendumo kitų metų gegužės mėnesį skelbimo“, – savo feisbuko paskyroje rašo D. Asanavičiūtė.

Visgi Seimo narė tikina, kad referendumą ir toliau ketinama organizuoti kartu su prezidento rinkimais.

„Esant sudėtingai politinei situacijai, nežinomybei dėl pirmalaikių rinkimų ir Vyriausybės darbo tęstinumo, nesu garantuota, kad Referendumas bus tinkamai įgyvendintas. Tai nereiškia, kad jo nebus numatytu laiku kitais metais, tačiau Seimui balsuoti siūlysiu tik įsitikinus, jog galime įgyvendinti Pilietybės referendumą sklandžiai“, – akcentuoja konservatorė.

Referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio siūloma surengti 2024 m. gegužės 12 d.

Privalomajam referendumui siūlomas toks tekstas: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką“.

Nutarimo projekte siūloma pavesti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai valstybės biudžeto lėšomis referendumo agitacijos laikotarpiu informuoti visuomenę apie spręsti referendumu teikiamo klausimo svarbą Valstybės ir Tautos gyvenimui.

Balandžio 6 d. Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo.