11 ES sankcijų paketas, kaip antradienį Seime žurnalistams sakė G. Landsbergis, jau yra beveik sutartas.

„Manau, kad tiek kompromisų, kiek reikėjo, kad dėl jo apskritai būtų sutarta, tiek buvo padaryta. Iš esmės paketas yra skirtas sankcijų apėjimui mažinti – sudaro teisinį mechanizmą į sankcijų sąrašus įtraukti įmones arba sektorius iš valstybių, kurios nėra susijusios su karu, tačiau padėda sankcijas apeiti. ES iki šiol neturėjo taip vadinamo antrinių sankcijų mechanizmo, instrumento“, – komentavo ministras.

Jis pabrėžė, kad Lietuva svarsto galimybę įvesti regionines arba, jei dėl to nebus sutarta, nacionalines sankcijas.

„Mes tarėmės su partneriais Briuselyje dėl nacionalinių apribojimų taikymo. Europos teisė leidžia tam tikrus apribojimus taikyti, ypač dvigubos paskirties prekėms, jei jos per Lietuvos išorinę sieną, per ES išorinę sieną, kuri yra ir Lietuvos išorinė siena, patenka kariaujančiai valstybei“, – sakė G. Landsbergis.

Politikas akcentavo, kad pirmiausia dėl to bus bandoma susitarti su regiono partneriais – kitomis Baltijos valstybėmis, Lenkija, Suomija.

„Tai būtų apribojimai išvežti iš Lietuvos teritorijos į trečiąsias valstybes – būtų ribojamas tam tikrų prekių išvežimas“, – paaiškino ministras, pabrėžęs, kad galutiniai sprendimai dar gali keistis.