Tokią Statuto pataisą įregistravę Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai sako, kad projektas parengtas siekiant suvienodinti Vyriausybės įstatymo ir Seimo statuto nuostatas.

Jeigu Seimas pritartų, Statute atsirastų naujas straipsnis-„Ministro Pirmininko ir ministrų dalyvavimas Seimo darbe“.

Šiuo metu galiojantis Seimo statutas nereglamentuoja galimybės Seimo frakcijoms kviesti į frakcijos posėdžius Vyriausybės narius aptarti jų kuruojamos srities klausimų ir pateikti atsakymus į frakcijai rūpimus klausimus.

Tačiau Vyriausybės įstatyme, anot projekto iniciatorių, numatyta, kad Ministras Pirmininkas ir ministrai turi teisę Seimo statuto nustatyta tvarka dalyvauti Seimo, jo komitetų, komisijų bei frakcijų posėdžiuose ir pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais. Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos kvietimu Seimo statuto nustatyta tvarka ministrai ar ministro įgaliotas valstybės tarnautojas privalo dalyvauti komiteto, komisijos ar frakcijos posėdyje ir pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.

Statuto pataisas teikia Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Rima Baškienė, Vilija Targamadzė, Algirdas Stončaitis, Saulius Skvernelis, Linas Kukuraitis, Laima Mogenienė, Algirdas Butkevičius, Lukas Savickas, Laima Nagienė, Zigmantas Balčytis, Zenonas Streikus, Kęstutis Mažeika.