Stasys Vaičiūnas gimė 1928 m. lapkričio 8 d. Žemaitkiemyje Ukmergės rajone. Mokėsi Žemaitkiemio pradinėje mokykloje. Vidurinę mokyklą baigė Ukmergėje.

1953 m. įstojo į tuometinio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (nuo 1992 m. VPU) fizikos ir matematikos fakulteto fizikos specialybę. Po studijų, 1958m. įgijęs vidurinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją, S.Vaičiūnas paliekamas darbui instituto Bendrosios fizikos katedroje vyr. dėstytoju.

1963 m. S. Vaičiūnas kartu su Jone Naiduškevičiūte sukūrė šeimą, išaugino vaikus: sūnų fiziką Tomą (g. 1964 m.), dukrą Simoną (g. 1968 m. -S. Daugintienę) – biologę, kurie sėkmingai tęsia tėvų pradėtą darbą. Net ir išėjęs į pensiją, S.Vaičiūnas dar kurį laiką dirbdavo pavaduojančiu dėstytoju, konsultuodavo būsimuosius fizikos bakalaurus bei magistrus.