Ministerijos duomenimis, šių metų kovo 2 d. 32 politiniams komitetams priklausė 2 800 asmenų, 23 partijoms – 97 177 asmenys.

Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, politiniai komitetai ir partijos savo narių skaičių turi teikti du kartus per metus.

Jeigu politinė organizacija vienerius metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės organizacijos likvidavimą.

Pridedama, kad asmuo gali priklausyti tik vienam politiniam komitetui arba partijai.