Kaip skelbiama pranešime, Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Gėlynas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimą, kuriuo darželiui buvo skirta bauda už Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimą, konstatavus, kad darželis pateikė vaikų maitinimui nesaugius maisto produktus, dėl kurių tarp vaikų kilo salmoneliozės protrūkis. Darželio administracijos teigimu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, priėmusi nutarimą, pažeidė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, nurodydamas, jog darželis neužtikrino saugių sąlygų maisto ruošimui, o tai lėmė, kad valgykloje valgant karštus patiekalus, salmonelioze užsikrėtė keturiolika vaikų. Taip pat teismas pažymėjo, kad atsižvelgus į tai, jog maistą netinkamomis sąlygomis gamino pareiškėjas, tarp jo veiksmų ir žalos vaikų sveikatai nustatytas priežastinis ryšys, todėl Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagrįstai skyrė darželiui baudą, kuri buvo proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui.

Išnagrinėjęs administracinę bylą apeliacine tvarka, LVAT nustatė, kad epidemiologinio tyrimo metu buvo aptikta, jog darželyje tvarkant maistą neužtikrinama produktų tinkamumo vartoti terminų kontrolė, neišvengiama kryžminės taršos, buvo aptiktos Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) bakterijos bei Koliforminės bakterijos.

Teismas konstatavo, kad 2018 m. rugpjūčio 9–10 dienomis skirtingas darželio grupes lankantys vaikai valgė nesaugų maistą, dėl ko 14 vaikų buvo nustatyta ūmi žarnyno užkrečiamos ligos diagnozė – salmoneliozė – ir taip pakenkta jų sveikatai. Atsižvelgus į faktines aplinkybes, pripažinta, jog būtent pareiškėjo vaikams pateiktas maistas, o ne kiti šaltiniai, lėmė pakenkimą vaikų sveikatai, ir kartu įrodyta, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo reikalavimus.

LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi tai, jog byloje surinkti bei ištirti įrodymai leido konstatuoti, kad nėra teisinio pagrindo paneigti Valstybinės maisto ir veterinarijos nutarime padarytas išvadas, atmetė darželio apeliacinį skundą ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą.