LRT užsakymu sausio 19–31 dienomis atlikta apklausa atskleidžia, kad kiek daugiau nei pusė – 54 proc. – apklaustų gyventojų atsakė, kad šiuo metu Lietuvoje jaučiasi saugūs. 10 proc. apklaustųjų atsakė, kad jaučiasi visiškai saugūs, 44 proc. – greičiau saugūs nei nesaugūs. Tuo metu 42 proc. šalies gyventojų šiuo metu teigė nesijaučiantys saugiai – 7 proc. visiškai ne ir 35 proc. greičiau ne nei taip, o 4 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės ar neatsakė į šį klausimą.

Saugiau jaučiasi vyrai, jaunimas, didmiesčių gyventojai

Apklausos duomenimis, šiuo metu šalyje saugiai kiek dažniau jaučiasi vyrai nei moterys – vyrų, besijaučiančių saugiai, skaičius siekia 58 proc., o moterų – 51 proc. Tuo metu 37 proc. vyrų ir 46 proc. moterų teigė, kad jaučiasi nesaugiai.

Saugiau taip pat jaučiasi jaunesni nei 50 metų žmonės, didmiesčių gyventojai (63 proc. jaučiasi saugiai), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (63 proc.) bei su didžiausiomis (daugiau kaip 1 tūkst. 800 eurų) šeimos pajamomis per mėnesį (62 proc.), vadovai (67 proc.) bei besimokantis jaunimas (64 proc.).

Dažniau nesaugiai jaučiasi moterys, vyresni nei 50 metų žmonės, kaimo gyventojai (51 proc. jaučiasi nesaugiai), respondentai, baigę kolegiją / technikumą (48 proc.) bei su mažiausiomis (iki 1000 eurų) šeimos pajamomis per mėnesį (53 proc.) ir pensininkai (55 proc.).

Nesaugiai jaučiasi finansiškai ir socialiai pažeidžiamos gyventojų grupės

Be to, šiuo metu Lietuvoje labiau už kitus nesaugiai jaučiasi finansiškai ir socialiai pažeidžiamos gyventojų grupės (vyresni gyventojai, su mažiausiomis šeimos pajamomis bei pensininkai), o saugiausiai jaučiasi tie respondentai, kurie tikisi, kad jų šeimos finansinė padėtis per ateinančius 12 mėnesių pagerės (69 proc. iš jų Lietuvoje jaučiasi saugiai ir 31 proc. atsakė, kad jaučiasi nesaugiai).

LRT užsakymu sausio 19–31 dienomis Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Gyventojų buvo klausta, ar, praėjus beveik metams nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios, šiuo metu Lietuvoje jie jaučiasi saugūs. Tyrimas vyko 114 atrankos taškų, jo metu buvo apklausti 1023 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni). Tyrimo paklaida – ne didesnė nei 3,1 proc.