Partijos „Laisvės ir teisingumas“ vienas vadovų, patvirtinęs, kad VAAT sprendimas bus skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, stebėjosi pirmos instancijos teismo motyvais.

„Bus sprendimas tikrai skundžiamas kitai instancijai, nes teismo motyvai, švelniai tariant, atrodo tikrai labai neprofesionaliai. Teismas net sumaišė įstatymą, kurį taikė, vertinant šitą situaciją – sprendimas priimtas, vadovaujantis nauju Rinkimų kodeksu, kuris įsigaliojo nuo šių metų, o situacija turėjo būti nagrinėjama 2018 metų galiojančio įstatymo rėmuose“, – Eltai penktadienį sakė A. Zuokas.

„Kartais teismų sprendimų atmestinumas ir teisėjų neįsigilinimas į situaciją atrodo labai pavojingai, nes, na, gerai, šita byla gal nėra tokia svarbi, bet, tikiuosi, kad kitose bylose teisėjai dirba kruopščiau“, – pridūrė politikas.

ELTA primena, kad VAAT ketvirtadienį atmetė partijos „Laisvė ir teisingumas“ skundą, kuriuo prašyta panaikinti partijai nepalankų VRK sprendimą.

Išnagrinėjęs šią administracinę bylą, teismas konstatavo, kad VRK tinkamai nustatė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo ir Politinių partijų įstatymų pažeidimus, nes A. Zuoko ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimas vyko per trečiuosius asmenis.

2022 m. rugsėjį VRK nutarė, kad 2019 m. savivaldos rinkimuose į Vilniaus merus kandidatavęs A. Zuokas ir jo tuo metu vadovauja Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), dabar – „Laisvė ir teisingumas“, pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Komisija nusprendė, kad apie 17 tūkst. eurų, kuriuos sumokėjo juridiniai asmenys, buvo A. Zuoko ir jo tuomet vadovautos partijos nepiniginės rinkimų kompanijos aukos, o dar 1,3 tūkst. eurų – neteisėtas partijos finansavimas.

VRK, atlikusi A. Zuoko rinkimų kampanijos į sostinės merus ir partijos rinkimų finansavimo tyrimą, nustatė, kad dalį išlaidų apmokėjo su politiku siejamos viešosios įstaigos „Azzara“, Jono Meko fondas ir „Vilnius 2035“. Nustatyta, kad šios įstaigos sumokėjo bendrovei „Baltijos tyrimai“ už atliktą A. Zuokui ir jo vadovautai partijai naudingą sociologinę apklausą, bendrovei „Civitta“ už nemokamo transporto Vilniuje studiją, diskusijų organizavimo išlaidas, publikacijos parengimą apie A. Zuoką. Kaip nurodoma įstatymuose, rinkimų kampanijos išlaidos turi būti apmokamos per specialią rinkimų sąskaitą, kampanijos finansavimas per trečiuosius asmenis yra draudžiamas.

VRK tyrimo ėmėsi po LRT paskelbtos informacijos apie tai, kad per viešąją įstaigą „Azzara“, apeinant įstatymus, galėjo būti ne tik renkama parama rinkiminei A. Zuoko bei jo bendražygių veiklai, bet ir atsiskaitoma su jos talkininkais.

VAAT sprendimo dėl A. Zuoko skundo, prašant panaikinti jam nepalankią VRK išvadą, dar nepriėmė.