Dėl rusų dalyvavimo ESBO PA delegatai į Austrijos kanclerį Karlą Nehammerį, užsienio reikalų ministrą Alexanderį Schallenbergą, Nacionalinės Tarybos pirmininką Wolfgangą Sobotką, Federalinės Tarybos pirmininką Günterį Kovacsą ir ESBO PA prezidentę Margaretą Cederfelt kreipėsi vasario 1-ąją.

Laiške reiškiamas lūkestis, kad bus imtasi veiksmų siekiant uždrausti Rusijos delegacijai dalyvauti vasario 23–24 dienomis Vienoje vyksiančioje asamblėjos žiemos sesijoje.

Pabrėžiama, kad sesija vyks praėjus metams nuo nelegalios, neišprovokuotos ir ginkluotos invazijos į Ukrainą, ir jei rusai joje dalyvaus, tai, anot delegatų, ne tik nepasiųs teigiamo signalo tarptautinei bendruomenei, tai esą gali būti traktuojama kaip provokacija.

Neabejojama, kad Rusijos delegacija, dalyvaudama ESBO PA sesijoje, tai išnaudos propagandos, melo ir neapykantos kalbos sklaidai.

Šį laišką taip pat pasirašė ir Lietuvos Seimo delegacijos ESBO PA atstovai: pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė bei nariai Laurynas Kasčiūnas, Giedrius Surplys.

Dėl baltarusių sąlygų nekelia

Jei rusams bus išduotos vizos ir jie dalyvaus ESBO PA žiemos sesijoje, Lietuva boikotuos darbą šioje organizacijoje, Delfi teigė V. Aleknaitė-Abramikienė.

„Šiandien turime 81 parašą iš 20-ies valstybių, laiškas yra adresuotas visoms atsakingoms Austrijos vyriausybės ir parlamento šakoms, taip pat ir Užsienio reikalų ministerijai. Tame laiške yra išsakyta, kodėl mes manome, kad yra neįmanoma Rusijos delegacijai dalyvauti <...>. Jeigu Rusijos delegacija dalyvaus, Lietuvos delegacija nematys galimybių dalyvauti“, – komentavo politikė.

Anksčiau diskutuota, kad sesijoje neturėtų dalyvauti ir Baltarusijos delegatai, tačiau apie juos laiške Austrijos valdžios atstovams neužsimenama.

„Baltarusiai yra taip pat pasyvūs karo dalyviai, kadangi suteikia savo teritoriją, tačiau mes manome, kad pagrindinis kaltininkas yra Rusija ir kalbame apie Rusiją. Apie Baltarusiją nekalbame suteikdami jiems galimybę pagalvoti, kaip jie elgiasi ir kokia bus jų ateitis, jeigu jie susisaistys [su Rusija]. Bet reikia taikyti į pagrindinį kaltininką, aš manau, tai yra teisinga“, – vertino V. Aleknaitė-Abramikienė.

Foto: LRS

Paklausta, ar dabar Lietuvos delegacija lauks austrų valdžios atsakymo dėl rusų įleidimo ar neįleidimo ir tada spręs dėl boikoto, politikė teigė, jog atsakymo greičiausiai nebus.

„Mes lauksime jų sprendimo. Mums nebūtina gauti atsakymą, juo labiau, kai kreipiasi 20-ies valstybių atstovai. Bet mes labai lauktume jų teisingo apsisprendimo.

Juo labiau, net pati austrų spauda gąsdinasi, kad, rusams atvykus, gali kilti didžiulis skandalas Vienoje. Kodėl? Dėl daugelio priežasčių: pirmiausia, bus protestuojančių prieš rusus. Antra, bus kažkokie pačių rusų organizuoti veiksmai <...>. Trečias dalykas, tą pačią dieną, kai prasideda sesija, vyks Vienos balius, kuriame šokami valsai.

Austrų žurnalistų žiniomis, austrų kraštutinių dešiniųjų partija turi labai gerų draugų Rusijos Dūmoje ir visiškai neatmestina, kad kokie nors žmonės, kurie laimino ir skatino karą prieš Ukrainą, sušoks dar kokį nors valsiuką <...>. Tai sakyčiau, kad medžiagos skandalui daugiau, negu reikia“, – dėstė pašnekovė.

Nežinia, ką planuoja kitos šalys

Tiesa, neaišku, kaip dėl sesijos boikoto planuoja elgtis kitų 19 valstybių delegatai, kurie taip pat pasirašė kreipimąsi į Austrijos valdžią.

„Mes negalime šiandien pasakyti, kurie pasirašiusieji neatvyks. Per anksti būtų spręsti, – teigė V. Aleknaitė-Abramikienė. – Yra tokių argumentų, kad, jeigu mes neatvažiuojame, mes užleidžiame erdvę rusams. Arba, jeigu mes neatvažiuojame, nebus kam išsakyti kietų argumentų prieš Rusijos karą.“

Bet, pasak politikės, Rusija neatsisako savo imperialistinių užmačių, nekeičia savo elgesio ir į tai esą laikas reaguoti ne kalbomis ir rezoliucijomis, o veiksmais.

„Reikia daryti kažkokį rimtesnį veiksmą. Rusai yra pripratę, kad juos bara. Ypač pripratę meluoti, jie – klaidinimo, klaidingų argumentų sukūrimo meistrai. Nuo jų mūsų žodžiai, pasirodo, nurieda kaip nuo žąsies vanduo <...>. Jeigu mes juos įsileidžiam, jie tampa tarsi lygia ir legitimia dialogo puse“, - kalbėjo V. Aleknaitė-Abramikienė.

„Nepaisant savo visų ryšių ir sentimentų, austrai turėtų pasiryžti neišduoti vizų ir išvengti skandalo“, – pabrėžė ji.

Politikės žiniomis, vizų atvykti į ESBO PA žiemos sesiją prašo mažiausiai 20 Rusijos deputatų ir mažiausiai 40 kitų asmenų – patarėjų, „taip vadinamų žurnalistų“.

Praėjusių metų pabaigoje ESBO PA Nuolatinis komitetas turėjo spręsti dėl Statuto pakeitimų, kuriais remiantis Rusijos narystę ESBO PA būtų galima suspenduoti. Kadangi šalių nuomonės išsiskyrė, pakeitimai net nebuvo pateikti balsavimui.

Po to Ukraina paskelbė, jog boikotuos tolesnį darbą ESBO PA, šiuo keliu teigė svarstysianti sukti ir Lietuvos delegacija.