Jis akcentavo, kad šiuo metu Ukraina kartu su Lietuva yra pakeliui link pergalės kare su Rusija.

„Mieli Lietuvos žmonės, džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti ir noriu iš karto padėkoti, kad jūs nė vieną minutę neišdavėte laisvės. Ir ne tik per šias 323 žiaurias nežmogiško Rusijos karo dienas, kai nuolat jaučiame jūsų palaikymą, o ir ilgus metus, nuo tada, kai laisvos lietuvių širdys ir Lietuvos kelias į vieningą Europą įkvėpė daugybę žmonių įvairiose šalyse“, – ceremonijoje teigė nuotoliniu būdu dalyvaujantis V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas akcentavo, kad Lietuva yra viena iš nuoširdžiausių laisvės gynėjų.

„Jūsų žmonės tada ne tik Televizijos bokštą, parlamentą ir kitus pastatus apsaugojote, tada apgynėte savo istorinį pasirinkimą. Dabar mes su jumis kartu esame pakeliui į pergalę. Iki finalinės pergalės prieš Rusijos imperiją. Rusija nebegalės nieko diktuoti Europos tautoms, kai šį karą užbaigsime su užtikrinta pergale prieš agresorių“, – pabrėžė jis.

Visgi V. Zelenskis akcentavo, kad norint laimėti karą su Rusija reikalingos papildomos sankcijos, papildoma artilerija, Tarptautinio Tribunolo įsteigimas.

„Mums reikia skubių sprendimų. (...) Reikia naujų sankcijų, kurios išlaikytų nuolatinį spaudimą valstybei agresorei ir visiems ūkio subjektams, užtikrinantiems agresijos tęstinumą. Mums reikia artilerijos. Mums reikia Tarptautinio Tribunolo, kuris leistų patraukti atsakomybėn tuos, kurių piktas protas sukelia šį nusikaltimą, šį karą“, – sakė V. Zelenskis.

„Kai revanšistai iš dabartinės Maskvos atsidurs Teisme, tai bus istorinė bausmė tiems revanšistams, kurie prieš kelias kartas bandė palaužti mūsų su jumis laisvę“, – pridūrė jis.
Ukrainos prezidentas padėkojo Lietuvai už pagalbą stabdant Rusijos agresiją Ukrainoje.

„Ši diena tai yra laisvės gynėjų diena. Tai tie metai, kai verta priminti, kad laisvė yra gyva, kai gyva jos apsaugos idėja, kai yra žmonių, pasiruošusių už tai kovoti. Ir tai ne tik retorika, o realūs veiksmai, kuriuos Ukraina mato iš Lietuvos nesikeičiant. Veiksmai padedantys išlaisvinti miestus mums ir kaimus iš Rusijos okupacijos, veiksmai padedantys apsaugoti savo žmones nuo rusiškų raketų ir bombų“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Minint Laisvės gynėjų dieną Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui įteikta jam paskirta 2022 metų Laisvės premija. Už nutarimą Ukrainos prezidentui skirti laisvės premiją Seimas gruodžio mėnesį balsavo vienbalsiai.

Laisvės premija kasmet skiriama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus bei indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Apdovanojimas tradiciškai teikiamas Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją, primena ELTA.