Taip, ministerijos teigimu, siekiama sudaryti galimybes vaikams iš riziką patiriančių šeimų lankyti darželį ir taip mažinti skirtumus, kuriuos vaikai patiria dėl skirtingos savo šeimos socialinės, ekonominės, kultūrinės situacijos.

Ministerija informuoja, kad lėšos skiriamos privalomam ikimokykliniam ugdymui, jų turėtų užtekti iki rugsėjo 1-osios. Naujais mokslo metais, atsižvelgus į pasikeitusį vaikų skaičių, bus paskaičiuota ir paskirstyta nauja suma. Pernai ministerija savivaldybėms tam pačiam laikotarpiui, nuo sausio iki rugsėjo, buvo skyrusi daugiau nei 1,3 mln. eurų vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų ikimokykliniam ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui. Vėliau skirta dar 1 mln. eurų.

Ministerija primena, kad vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas, jei jis auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką. Privalomas ugdymas taip pat gali būti skiriamas ir vaikui, jei tėvai stokoja socialinių ar pozityvių tėvystės įgūdžių, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, bet tėvai nesudaro sąlygų juos tenkinti, jei tėvai išgyvena sunkumus, yra netekę darbo ir pan. atvejais. Vaikas darželyje yra ugdomas kartu su bendraamžiais, jei reikia, pagalbą tėvams ir vaikui teikia švietimo pagalbos specialistai.

Mokinių registro duomenimis, privalomas ikimokyklinis ugdymas 2023 m. sausio-rugpjūčio mėn. yra skirtas 664 vaikams. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu privalomas ikimokyklinis ugdymas buvo skirtas 419 vaikų.

Valstybė iki 2027 m. ikimokyklinio ugdymo plėtrai, prieinamumui, kokybei stiprinti numato skirti daugiau nei 78 mln. eurų ES fondų lėšų. Beveik pusė šios sumos numatyta skirti priemonėms, kurios sudarytų galimybes vaikams, gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, taip pat vaikams, kurie turi specialiųjų poreikių, dalyvauti ikimokykliniame ugdyme ir taip mažinti skirtumus ir sudaryti lygias galimybes pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Iš viso Lietuvoje pagal ikimokyklinio ugdymo programas yra ugdoma apie 90 proc. 2–5 metų vaikų, t. y. apie 100 tūkst. darželinukų.