„Manau, kad visuomenė privalo žinoti, jog baisiausius nusikaltimus įvykdę nusikaltėliai yra paleidžiami iš kalėjimų – mes turime teisę žinoti, kas gyvena šalia mūsų, mums turi būti sudarytos galimybės apsaugoti ne tik save, bet ir savo artimuosius“, – pridūrė Rokiškio gyventoja.

Nors ir savo akimis gatvėje matė savo įvykdytu nusikaltimu visą Lietuvą šokiravusį nusikaltėlį, moteris dar vylėsi, kad suklydo – galbūt matė ne tą žmogų, gal šis tik buvo panašus į tą, juk tiek ji, tiek šis gyvena kituose miestuose.

Bet, kaip išsiaiškino Delfi.lt, skaitytoja nesuklydo – prieš trejus metus 91 metų senolę išprievartavęs 44 metų Prienų gyventojas Dainius Grigaitis iš tikrųjų yra išleistas iš įkalinimo įstaigos, nors kalėjimo vartai jam turėjo atsiverti tik šių metų rugpjūčio pabaigoje.

Paleido lygtinai – daugiau nenusikals

Už tai, kad panaudojęs smurtą išprievartavo senolę, anksčiau du kartus dėl grasinimų nužudyti ir fizinio smurto panaudojimo teistas vyras buvo nuteistas vos ketverių metų laisvės atėmimo bausme, kai už šį nusikaltimą baudžiamasis įstatymas numato įkalinimą iki septynerių metų. Švelni bausmė jam buvo skirta, nors jo veiksmai pasižymėjo intensyviu smurtu bei brutalia seksualine prievarta, be to, jis net nepripažino kaltės, o aukos atsiprašė tik kreipdamasis į teismą su paskutiniu žodžiu.

Išleisti anksčiau laiko į laisvę D. Grigaitį nutarė Laisvės atėmimo vietų ligoninės, kurioje nuteistasis atliko bausmę, Lygtinio paleidimo komisija – tokiam sprendimui pritarė visi jos nariai.

„Nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, bausmės atlikimo laikotarpiu nepažeidė vidaus tvarkos taisyklių, drausmine tvarka nebaustas, penkis kartus skatintas, mokėsi, lankė ir sėkmingai baigė „Anoniminių alkoholikų“ užsiėmimus, jam nuo 2022 m. vasario 1 d. suteikta teisė vykti be sargybos ir palydos už pataisos įstaigos ribų bei perkeltas dirbti pagalbiniu darbininku, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, dalyvauja pozityvaus užimtumo programose, dengia finansinius įsipareigojimus“, – komisija pabrėžė, kad D. Grigaitis vykdo laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir Lygtinio paleidimo komisijos rekomendacijas, jo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema.

Asociatyvi nuotrauka

„Nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu sudaro pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals“, – pažymėjo komisija.

Tačiau su tokia išvada nesutiko prokurorai, kurie bandė užkirsti kelią D. Grigaičio paleidimui į laisvę. Komisijos priimtą sprendimą Kauno apylinkės teismui apskundę prokuratūros atstovai suabejojo, kad dėl seksualinio prievartavimo nuteistas Rokiškio gyventojas sugebės laikytis įstatymų ir vėl nenusikals.

„Nuteistajam nustatyta nusikalstamą elgesį didinantys kriminogeniniai veiksniai, tai liudija, kad nuteistasis nėra pasiruošęs tęsti bausmės atlikimo neizoliuotas nuo visuomenės, nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka už sunkaus nusikaltimo, susijusio su smurtiniu seksualinio prievartavimo veiksmais, padarymu, anksčiau teismo teistas, jam, buvo skirta bausmė nesusijusi su laisvės atėmimu – areštas, neišnykus teistumui vėl nusikalto, kas neabejotinai rodo, jog nuteistasis nusikalto ne atsitiktinai“, – pabrėžė prokurorai.

Teisėjas: jau pasiekti bausmės tikslai

Tačiau jų bandymas užkirsti kelią D. Grigaičio paleidimui į laisvę buvo nesėkmingas – skundą išnagrinėjęs Kaišiadorių teisėjas Ričardas Juodis palaikė Lygtinio paleidimo komisijos priimtą nutarimą.

„Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą vadovaujamasi ne tik bausmės tikslais, bet ir bausmės vykdymo principais bei lygtinio paleidimo tikslais, priešingu atveju lygtinio paleidimo institutas praranda savo prasmę, o nuteistieji neskatinami pasitaisyti“, – teisėjas pažymėjo, kad padarytų nusikaltimų pobūdis bei sunkumas, ankstesnių bausmių, susijusių su ne laisvės atėmimu taikymai ir (ar) bausmės vykdymo atidėjimai, neužkerta kelio nuteistajam tikėtis pasinaudoti lygtinio paleidimo institutu.

Anot teismo, įkalinimo įstaigos specialistų socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad D. Grigaitis yra motyvuotas keisti gyvenimo būdą, vengti konfliktų su netinkamais asmenimis, orientuotas į darbinę veiklą.

„Būdamas laisvėje nuteistasis vartojo daug alkoholio, jo smurtinio elgesio istorija susijusi su alkoholio vartojimu, taip pat nusikaltimai padaryti apsvaigus nuo alkoholio, tačiau pataisos įstaigoje lankė alkoholio vartojimo prevencijos užsiėmimus, lanko „Anoniminių alkoholikų“ vedamus mokymus, – nurodoma teismo nutartyje. – Nuteistasis pripažįsta, kad būdamas neblaivus tampa agresyvus, nekontroliuojantis, dingsta atsakomybės jausmas, dėl savo veiksmų vėliau gailisi. Tačiau nuteistasis yra motyvuotas priimti specializuotą pagalbą ir pradėti gydymą dėl priklausomybės, ieškoti būdų, kaip spręsti psichologines problemas. Įvardija ateities planus ir tikslus, linkęs stengtis ir dėti pastangas teigiamų pokyčių inicijavimui. Nurodo, kad geba suprasti ir priimti kitų asmenų požiūrį.“

Asociatyvi nuotrauka

Teismas pažymėjo, kad nuteistasis savo elgesiu yra pelnęs pasitikėjimą pataisos įstaigoje, o iš jo elgesio bausmės atlikimo metu galima daryti išvadą, kad jis jau „yra pasiruošęs savo tikslų siekti teisėtomis priemonėmis“.

Be to, kaip pabrėžė teisėjas R. Juodis, D. Grigaitis yra atlikęs didžiąją dalį jam skirtos bausmės (pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 10 d.), kalinimo trukmė yra „adekvati nuteistojo padaryto nusikaltimo sunkumui ir yra pakankama, kuri leistų toliau jį sėkmingai taisyti neizoliuotą nuo visuomenės“.

„Šiuo metu nuteistajam taikius lygtinį paleidimą ir palengvinus jo teisinę padėtį, nebūtų pažeistas teisingumo principas, pasireiškiantis ne tik bausmės nusikaltusiam asmeniui paskyrimu, bet ir jos atlikimu, realiai patiriant neigiamus padarinius dėl neteisėtų veikų, taip pat ir visuomenės bei nukentėjusiųjų asmenų interesų gynimu“, – teismas pabrėžė, kad atlikta bausmės dalis „jau yra pakankama, kad būtų pasiekti bausmės tikslai“.

Kadangi teisėjo priimta nutartis įsiteisėjo, D. Grigaitis buvo išleistas į laisvę.

Išeiti į laisvę anksčiau laiko nuteistasis bandė ir anksčiau – tuomet, kai už grotų buvo praleidęs vos dvejus metus. Tada jis aiškino, kad nuteistiesiems skiriamos „sankcijos ir priemonės neturi būti taikomos griežtai ir formaliai“, su kaliniais reikia elgtis žmogiškai ir sąžiningai, nes jis jau suprato savo klaidas – neigiamai vertina alkoholio vartojimą, geba save kontroliuoti ir nepraranda savitvardos.

„Aš tik gulėjau kaip negyva ir meldžiausi“

Į įkalinimo įstaigą D. Grigaitis pateko dėl dar 2019 m. rugpjūčio pradžioje įvykdyto nusikaltimo Rokiškyje – vyro elgesys šokiravo visą Lietuvą. Nustatyta, kad prieniškis tuo metu svečiavosi pas savo uošvienę, kuri paprašė nueiti pas jos kaimynę ir apžiūrėti lietvamzdžius, nes jie leisdavo vandenį.

Vėlai vakare pas 91 metų senolę atėjęs vyras lietvamzdžio nesutvarkė – užpuolė pirmajame daugiabučio aukšte gyvenančią moterį ir ją sumušė, o paskui seksualiai išprievartavo.

„Aš tik gulėjau kaip negyva ir meldžiausi“, – vėliau per apklausą sunkiai rinkdama žodžius prisipažino dievobaiminga senolė.

Jai iš prievartautojo glėbio pavyko išsivaduoti tik tuomet, kai šis užmigo – pro langą išmetusi kelias pagalves, kad nesusižalotų, ir po to išlipusi moteris nubėgo šauktis pagalbos pas savo kaimynę.

Asociatyvi nuotrauka
Foto: Shutterstock

„Apie vidurnaktį išgirdau skambutį į savo buto duris, kai paklausiau, kas taip vėlai atėjo, drebančiu balsu už durų pasakė, kad tai kaimynė – atidariusi duris pamačiau stovinčią kaimynę – tai buvo močiutė, – sakė nukentėjusiajai pagalbą pirmoji suteikusi moteris. – Ji buvo visa kruvina ir tik su marškinėliais, daugiau ant jos jokių drabužių nebuvo. Ji buvo išsigandusi, drebėjo ir vis kartojo, kad ją smaugė. Kai paklausiau, kas smaugė, ji tik atsakė, kad atėjęs ją nutrenkė. Tada paskambinau ir pranešiau policijai – kai atvyko pareigūnai ir pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes, girdėjau, kaip močiutė sakė, kad ją seksualiai prievartavo.“

„Juk tai, kas įvyko, yra didžiausias pažeminimas“

Papasakoti apie tai, kas nutiko namuose, garbaus amžiaus sulaukiusiai moteriai nebuvo lengva: „Juk tai, kas įvyko, yra didžiausias pažeminimas.“

Moteris sakė, kad į namus įsileidusi kaimynės žentą tikėjosi, kad šis sutvarkys lietvamzdį, tačiau jai nepažįstamas vyras tik apžiūrėjo vietą, kur teka vanduo.

„O tada jis paprašė išvirti arbatos, bet aš nesutikau, pasakiau, kad būtų geriau, jei šis eitų pas kitus kaimynus, – sakė senolė. – Tas vyriškis apsisukęs jau norėjo išeiti, tačiau tuojau pat sugrįžo ir staiga man sudavė stiprų smūgį į veidą – nuo smūgio netekau sąmonės ir pargriuvau. Kai tik atsigavau ir pajudėjau, vėl pajutau smūgius, o po to vyriškis pradėjo mane smaugti. Jaučiau, kad man iš ausų pradėjo bėgti kraujas. Nesipriešinau, tik pradėjau melstis, o jis tada mane nunešė į lovą.“

Moteris sakė, kad buvo bejėgiškos būklės ir tik meldėsi, kad vyras kuo ją greičiau paliktų ramybėje.

„Apsimečiau, kad esu negyva ir visą laiką meldžiausi, o po to pajutau, kad vyriškis mane paleido ir užmigo – tuomet atsargiai atsikėliau iš lovos, atsidariau langą ir išmetusi keletą „kaldrų“ ir pagalvių, kad būtų minkščiau išlipti, išlipau į lauką ir nubėgau kviestis pagalbos“, – per apklausą sakė nukentėjusioji.

Vyriausioji policijos tyrėja, tą naktį bendravusi su senole, neslėpė, kad vaizdas, kurį ji pamatė, šokiravo.

„Akivaizdžiai matėsi, kad senolė yra sumušta – jos veidas buvo mėlynas ir kruvinas, galva, plaukai ir ausys taip pat kruvinos, o dešinės rankos plaštaka pamėlusi ir ištinusi, palaidinė aptaškyta krauju, ji nuo juosmens į apačią buvo visiškai nuoga“, – sakė pareigūnė.

Anot jos, nukentėjusioji teigė, kad ją užpuolęs vyras miegojo jos lovoje, todėl į gautą iškvietą atvykę pareigūnai į butą pateko įlipdami per langą.

Asociatyvi nuotrauka

„Kambaryje buvo rastas miegantis asmuo, nustačius asmenybę paaiškėjo, kad tai – D. Grigaitis, registruotas Didžiojoje Britanijoje, jam buvo nustatytas 2,23 promilių girtumas, o nukentėjusioji buvo išvežta į ligoninės priėmimo skyrių“, – nurodė tyrėja.

Ne iš karto išdrįso atsiprašyti

Tuo metu išsiblaivęs D. Grigaitis kategoriškai kratėsi jam mestų įtarimų, jog sumušė ir seksualiai prievartavo garbaus amžiaus moterį. Vyras aiškino, kad apžiūrėjęs lietvamzdžius buto šeimininkės paprašė 5 eurų, už kuriuos nuėjęs iki parduotuvės nusipirko keturis litrinius butelius alaus.

„Ieškojau kitos kaimynės, bet jos neradau, tada pastebėjau tą kaimynę, pas kurią buvau apžiūrėti lietvamzdžio, paprašiau leisti pas ją užeiti ir išgerti alaus, – teisme sakė D. Grigaitis. – Moteris sutiko, bet kai ji pradarė savo buto duris, ji netyčia parkrito ant grindų, todėl pakėlęs ją nunešiau ir paguldžiau į lovą.“

Vyras neslėpė, kad senolės veidas buvo kruvinas, jis esą norėjęs kviesti greitosios pagalbos medikus, bet nekvietė, nes kai apie tai paklausė moters, ši jam taip nieko ir neatsakė.

„Pasilikęs šios moters bute gėriau savo nusipirktą alų, o paskui užmigau ir kas vyko toliau, nieko nepamenu – žinau tik tai, kad kažkuriuo metu mane pažadino policijos pareigūnai ir sulaikė“, – D. Grigaitis tikino, kad prieš nukentėjusiąją nenaudojo nei fizinio smurto, nei seksualinės prievartos.

Nors neigė išniekinęs senolę, tačiau kreipdamasis į teismą su paskutiniu žodžiu D. Grigaitis išdrįso nukentėjusiosios atsiprašyti.