Kaip teigiama teismo pranešime žiniasklaidai, ginčas kilo dėl VRK nario Andriaus Vaišnio 2022 m. spalio 21 d. sprendimo atsisakyti įregistruoti komitetą „Liudvikas Ragauskis ir kiti už konstitucines gyventojų (vilniečių) teises“ savarankišku 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviu bei VRK 2022 m. spalio 28 d. sprendimo atmesti skundą dėl šio sprendimo.

Šie VRK sprendimai, grindžiami šių metų rugsėjo 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nuostatomis, užkerta kelią savivaldos rinkimų kampanijoje dalyvauti piliečių grupei, neįsteigusiai juridinio asmens.

Liudviko Ragauskio ir jo bendraminčių vertinimu, šie sprendimai apriboja vieną iš konstitucinių piliečių teisių – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnyje įtvirtintą visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę dalyvauti renkant vietos savivaldos tarybos narius.

Ši Konstitucijos norma visiems vietos gyventojams, turintiems rinkimų teisę, garantuoja teisę tiesiogiai be atrankos dalyvauti rinkimuose, įskaitant teisę kelti kandidatus į savivaldybės tarybą kartu su kitais rinkimų teisę turinčiais vietos gyventojais.

„Deja, kaip rodo VRK sprendimai, ši vietos gyventojų kaip fizinių asmenų pasyvioji rinkimų teisė šiuo metu yra suvaržyta – ji paversta juridinių asmenų privilegija“, – rašoma pranešime.

Savivaldybės gyventojai pagal dabartinį teisinį reglamentavimą savivaldos rinkimuose gali kelti savo kandidatūrą tik į merus.

Manytina, kad tai prieštarauja ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bet ir Lietuvos ratifikuotos Europos vietos savivaldos chartijos nuostatai, kad savivaldos organų narius piliečiai išrenka tiesioginių, lygių ir visuotinių rinkimų būdu (3 str. 2 d.).