Pasak ministerijos, pirmadienį minint 104-ąsias Lietuvos diplomatinės tarnybos metines, G. Landsbergis pasveikino Lietuvos diplomatus ir visus darbuotojus, dirbančius ir kada nors dirbusius diplomatinėje tarnyboje bei „dėkojo už sutelktą darbą ir principingą laikyseną, gyvenant visam pasauliui itin sudėtingu laikotarpiu“.

G. Landsbergis pažymi, kad Rusijos pradėtas beprecedentis karas Ukrainoje iškėlė visiškai naujo pobūdžio iššūkius, kurie Lietuvos diplomatiją skatino veikti greitai ir dinamiškai, sutelkiant visokeriopą pagalbą Ukrainai.

„Per praėjusius metus itin daug laiko ir jėgų skyrėme suvaldyti krizėms, kurias kūrė ir į kurias bandė įvelti pasaulį autoritariniai režimai. Tos krizės ir iššūkiai mus dažnai įstumdavo į naują, neištirtą politinio veiksmo teritoriją. Jose buvo išbandomos – ir išgrynintos – mūsų vertybės. Jos vertė augti, įgyti naujų ir mobilizuoti užmirštus įgūdžius“, – sakė ministras.

Pasak jo, šių iššūkių akivaizdoje teko veikti greitai, dinamiškai ir kūrybiškai, „kad neleistume savęs užlieti krizės bangoms“.

„Mūsų sutelktas darbas ir principinga laikysena užsienio politikoje lėmė vis didesnį pasaulio dėmesį Lietuvai. Dirbdami išvien, mes rašome naująją Lietuvos istoriją“, – tvirtino šalies diplomatijos vadovas.

Pasak G. Landsbergio, Lietuva yra tarp lyderių, konsoliduojant tarptautinę paramą kovojančiai Ukrainai.

„Buvome ir esame Europos Sąjungos sankcijų Rusijai politikos kūrimo architektai. Nuolat dirbame su partneriais, visomis išgalėmis jiems aiškindami, jog negali atsirasti jokio nuovargio paramos Ukrainai klausimu“, – kalbėjo ministras.

Užsienio reikalų ministerija įkurta 1918 metų lapkričio 7 dieną, Augustinui Voldemarui pradėjus eiti Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, nuo tada nenutrūkstamai veikia Lietuvos diplomatinė tarnyba.

Prieš šimtą metų, 1922-aisiais, Lietuvą de jure pripažino ambasadorių konferencija Paryžiuje, prižiūrėjusi Versalio taikos sutarties įgyvendinimą, diplomatinius santykius su Lietuvos valstybe užmezgė Belgija, Bolivija, Čilė, Graikija, Islandija, Ispanija, Japonija, Jungtinė Karalystė, JAV, Panama, Prancūzija, Vatikanas, Venesuela.