„Tikiuosi, kad naujo komisijos nario sukaupta ilgametė pedagogo, mokslininko, teisininko, teisinės valstybės kūrėjo patirtis prisidės prie atsakingos ir teismų bendruomenei itin reikšmingos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veiklos“, – Prezidentūros pranešime cituojamas šalies vadovas.

Jame pažymima, kad J. Prapiestis yra žinomas baudžiamosios teisės mokslininkas, šiuo metu einantis Vilniaus universiteto Baudžiamosios justicijos katedros vedėjo pareigas.

Nepriklausomybės akto signataras J. Prapiestis yra buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Konstitucinio Teismo teisėjas, teisingumo ministras.

Jis į Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nario ir pirmininko pareigas paskirtas po to, kai iš jų savo noru atsistatydino teisininkė, mokslininkė Lina Mikalonienė.

Atrankos komisija trejiems metams sudaroma iš septynių asmenų. Tris jos narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, keturis visuomenės atstovus – prezidentas.