"Kaip čia taip - Lietuvos prezidento vėliavoje pavaizduotas liūtas su vienu dideliu ragu, o jūsiškiai iš viso be ragų. Jūsų įstaiga privalo būti su aštriais ragais", - iškilmingoje ceremonijoje kalbėjo A.Brazauskas.

Prezidento herbe iš tiesų yra vienas grifonas (liūtas erelio galva ir sparnais), bet be ragų. Herbe yra ir raguota būtybė, bet ne grifonas, o vienaragis - baltas žirgas su dideliu ragu. Dar herbe yra Vytis. "Jūsų įstaiga patinka toli gražu ne visiems, tačiau valstybei ji labai reikalinga", - sakė premjeras.

Jis apgailestavo, kad šių metų valstybės biudžete Valstybės kontrolei teskirta 16 mln. litų. "Valstybės kontrolei turėtumėm skirti daugiau dėmesio, ypač integruojantis į Europos Sąjungą", - sakė premjeras.

Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius sakė, kad pasaulyje nacionalinės audito institucijos yra elitinės. "Tačiau norint Lietuvoje rinktis elitinius ekspertus, reikia turėti kuo sumokėti", - pastebėjo Valstybės kontrolierių įstaigos vadovas.

Anot jo, valstybės auditoriaus atlyginimas šiuo metu sudaro 1200-2200 litų "popieriuje". Nepaisant nepakankamo finansavimo, Valstybės kontrolės atliekamas išorės audito darbas valstybės įstaigose A.Brazauskui atrodo "pakankamas".

"Tačiau vidaus auditas pas mus išvystytas dar nepakankamai. Vidaus auditorių priklausomybė nuo įstaigos vadovo ir kiti dalykai - ne visai tai, kas turėtų būti",- pažymėjo Vyriausybės vadovas. Jis pabrėžė, kad visų rūšių - tiek išorės, tiek vidaus - valstybės lėšų panaudojimo audito svarba ypač akcentuojama ES šalyse.

Vidaus audito sistema, kai visų valstybinės įstaigos padalinių finansinę veiklą tikrina ir vertina speciali tos įstaigos vidaus auditorių institucija, ES pavyzdžiu Lietuvoje pradėta steigti 2000 metų pradžioje.

Valstybės kontrolės departamentas Lietuvoje buvo įsteigtas 1990 metų balandžio 5 dieną. Valstybės kontrolierių skiria Seimas prezidento teikimu. Šiuo metų Valstybės kontrolėje dirba daugiau nei 200 valstybinių auditorių, tikrinančių, kaip valstybės įstaigos panaudoja biudžeto lėšas.

Iškilmingoje 12-ųjų įstaigos sukūrimo metinių ir vėliavos šventinimo ceremonijoje taip pat dalyvavo monsinjoras Edvardas Ridzikas, Seimo, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai, valstybiniai auditoriai. Vėliavos ir kitos heraldikos atkūrimas svarbiausiose Lietuvos valstybės įstaigose yra numatytas įstatymu.

Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintoje mėlynos ir baltos spalvos Valstybės kontrolės šilko vėliavoje išsiuvinėtas Lietuvos herbas, kurį laiko Vytis ir grifonai.