Tokį pasiūlymą Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisoms įregistravo Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Tomas Tomilinas,Linas Kukuraitis ir TS-LKD frakcijos narys Justas Džiugelis.

Jie siūlo nustatyti,kad jeigu šiose įmonėse dirba 25 ir daugiau darbuotojų, neįgalių darbuotojų skaičius nuo 2024 m. sausio 1 d. turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus bendro darbuotojų skaičiaus.

Jeigu Seimas pritartų,būtų įteisinta, kad „valstybės ir savivaldybės įstaigose, įmonėse, akcinėse bendrovėse, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, viešosiose įstaigose, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, kuriose valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausanti kapitalo dalis suteikia 1/2 ar daugiau balsų, neįgalių darbuotojų skaičius nuo 2024 m. sausio 1 d. turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus bendro darbuotojų skaičiaus, jeigu šiose organizacijose yra 25 ir daugiau darbuotojų“.

Šios nuostatos laikymosi kontrolę vykdytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Nesant tinkamos kvalifikacijos darbuotojo, organizacija kartu su Užimtumo tarnyba organizuotų darbuotojo perkvalifikavimą ar parengimą, remiantis Užimtumo įstatymu. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos galiotų iki 2028 m. sausio 1 d.“

Anot pasiūlymo autorių,siekdama neįgaliųjų įdarbinimo,valstybė įgyvendina įvairias neįgaliųjų užimtumo rėmimo priemones, tačiau savanoriškas neįgaliųjų įdarbinimo modelis veikia nepakankamai efektyviai.

„Darbingo amžiaus neįgaliųjų užimtumo rodiklis daug metų negerėja,todėl būtina ieškoti efektyvių įdarbinimo priemonių. Tokiu būdu būtų užtikrinamos didesnės galimybės neįgaliesiems įsidarbinti,“- sako pasiūlymo iniciatoriai.

Jų duomenimis,kvotų sistema sėkmingai taikoma ir kitose Europos valstybėse: Airijoje, Austrijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Rumunijoje, Italijoje.

„Daugelyje šių valstybių ir privačiam sektoriui egzistuoja prievolė įdarbinti neįgaliuosius,tačiau Lietuvoje privačiam darbdaviui siūlome palikti rekomendaciją. Valstybė natūraliai prisiima daugiau socialinių įsipareigojimų ir rodo pavyzdį kitiems darbdaviams“,- sako Seimo nariai Tomas Tomilinas, Justas Džiugelis ir Linas Kukuraitis.

Jų duomenimis,šiuo metu valstybės sektoriuje yra įdarbinta apie 6 proc. neįgaliųjų (švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriuose), tačiau egzistuoja dideli netolygumai ir kai kuriose įstaigose ir įmonėse įdarbintų neįgaliųjų yra žymiai mažiau.