Tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas įregistravo Seimo TS-LKD frakcijos narys Mindaugas Skritulskas kartu su kitais parlamentarais.

Jeigu Seimas pritartų, „už šauksmus, švilpimus, garsų dainavimą arba grojimą muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kitus triukšmą keliančius veiksmus gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą“ būtų baudžiama nuo 80 iki 300 eurų, o pakartotinais atvejais – nuo 300 šimtų iki 500 eurų.

Šiuo metu tai užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų, o toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.

„Tačiau pirmą kartą nusižengusiam skiriama pusė minimalios baudos dydžio bauda, t.y. tik 10 eurų, o barų savininkai neretai piktnaudžiauja, kai administracinio nusižengimo protokolui surašyti „deleguojami“ vis kiti klubo darbuotojai, kad tai būtų traktuojama kaip pirmasis nusižengimas ir taikoma pusės minimalaus dydžio bauda“,- pastebi projekto iniciatorius M. Skritulskas.

Administracinių nusižengimų kodekse jis taip pat siūlo nustatyti, kad už tokius triukšmą keliančius veiksmus atsakytų ir įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurios naudojamose patalpose padarytas nusižengimas, vadovas. Tai užtrauktų jam baudą nuo 300 iki 500 eurų, pakartotinais atvejais – nuo 500 iki 700 eurų. Šiuo metu įmonių vadovams nenumatyta tokia atsakomybė.

Tikimasi, kad siūlomas baudų didinimas bei atsakomybės juridinio asmens vadovui nustatymas turės atgrasomąjį bei prevencinį poveikį, o kartu ir teigiamą poveikį piliečių gyvenimo ir poilsio kokybei.

Anot M. Skritulsko, didžiųjų miestų senamiesčių, taip pat Palangos J. Basanavičiaus gatvės gyventojai susiduria su ramybės valandomis (po 22 val.) keliamu triukšmu, sklindančiu iš barų ir kavinių. Jo duomenimis, nuo šių metų pradžios iki rugsėjo 1 d. dėl triukšmo Palangoje J. Basanavičiaus g. užregistruotas 401 pranešimas, policijos pareigūnai surašė 131 administracinių nusižengimų protokolų už viešosios rimties trikdymą.

„Tačiau pačių policijos pareigūnų teigimu, iš jų tiesiog yra tyčiojamasi, kadangi skiriamos baudos dėl jų mažo dydžio neveikia atgrasančiai, o tuo pačiu ir prevenciškai“,- sako projekto autorius.

Kokias baudas už triukšmą taiko kaimyninės ES šalys?

Seimo nario M. Skritulsko duomenimis, pvz. Estijoje už bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų pažeidimą baudžiama bauda iki 400 eurų arba areštu. Juridiniai asmenys už tokį nusižengimą baudžiami bauda iki 2 000 eurų.

Lenkijoje už rimties, viešosios tvarkos, nakties poilsio trikdymą šūksmais, triukšmu, signalizavimu ir kitais būdais ar skandalo sukėlimą viešoje vietoje baudžiama areštu (nuo 5 iki 30 dienų), laisvės apribojimu 1 mėnesiui (asmuo, kurio laisvė apribota, negali be teismo sutikimo keisti gyvenamosios vietos, turi nemokamai atlikti kontroliuojamus darbus visuomenės labui ir kt.) arba bauda nuo 20 iki 5 000 zlotų (apie 1020 eurų). Už tų pačių veikų padarymą chuliganiškai arba apsvaigus nuo alkoholio ar kitų kvaišalų taikomos tos pačios sankcijos, tačiau įstatymu nustatytose jų ribose gali būti baudžiama griežčiau.

Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte,Latvijoje už smulkų chuliganizmą, tai yra, viešosios tvarkos suardymą, pažeidžiant įprastas elgesio normas ir sutrikdant asmenų ramybę, institucijų, verslo ar kitų subjektų darbą arba keliant grėsmę savo ar kitų asmenų saugumui, skiriama bauda nuo 70 iki 500 eurų.

Vokietijoje administracine bauda iki 5 000 eurų baudžiama už triukšmavimą, kuris kelia reikšmingų nepatogumų visuomenei ar kaimynystei ar gali būti žalingas kitų asmenų sveikatai, jeigu triukšmaujama be pagrįstos priežasties,neleistinai smarkiai ar nereikalingai smarkiai pagal esamas aplinkybes.

M. Skritulskas taip pat atkreipia dėmesį į tai,kad Pasaulio sveikatos organizacija triukšmą vertina kaip vieną didžiausių iš aplinkos kylančių grėsmių žmonių sveikatai.

Siūloma, kad naujos kodekso nuostatos įsigaliotų 2023 m. sausio 1 d.

Seimo nario M.Skritulsko inicijuotas Administracinių nusižengimų kodekso pataisas savo parašais parėmė Seimo nariai Bronislovas Matelis, Audrius Petrošius, Andrius Kupčinskas, Antanas Vinkus.